Artikler

Mange ubesvarte spørsmål om Viken fylke

06.10.19 13:52
av Lillian Mobæk
Møter  

Mange ubesvarte spørsmål om Viken fylke

På høstmøtet i Romerike historielag 26.09.19 var det to aktuelle problemstillinger: 1. Hva skjer med det lokalhistoriske arbeidet når Akershus, Buskerud og Oppland fra 1. januar 2020 slås sammen til Viken fylke? 2. Hvordan møter historielagene og andre kulturminneorganisasjoner den nye situasjonen som oppstår når Fet, Skedsmo og Sørum 1. januar 2020 slås sammen til Lillestrøm kommune?

Les mer...
Hva blir historielagenes plass i Viken?

05.09.19 12:15
av Lillian Mobæk
Møter  

Hva blir historielagenes plass i Viken?

Torsdag 26. september 2019 kl. 18:30 er det et spennende møte på Romerike Historielags hus. Tema: Historielagenes plass i nye Viken fylkeskommune. Fra Viken kommer seksjonsleder kulturhistorisk formidling og verdiskaping Anne Traaholt, som forhåpentlig kan svare på de spørsmålene vi har.

Les mer...
Novemberforedrag: «Godt bevart på Romerike»

24.10.18 22:13
av Lillian Mobæk
Møter  

Novemberforedrag: «Godt bevart på Romerike»

Romerike historielag og Fortidsminneforeningens lokallag på Romerike inviterer til årets novemberforedrag (15., 22. og 29.). Som tidligere holdes foredragene på Historielagets hus på Skedsmovollen, Vestvollveien 54. Årets tema er «Godt bevart på Romerike» med blikk på fredning, bevaring og bruk.

Les mer...