Romerike Historielag har mange gode bøker til salgs. Se oversikt over alle bøkene og årbok-videoer nedenfor.  
Bøkene kan kjøpes på Historielagets Hus i kontortiden hver torsdag. Bestilling kan også gjøres på epost rohist@online.no, telefon 63878890, eller på SMS til 482 97 462. Bøkene kan betales med faktura eller Vipps nr. 109 338. Skriv varenr. på bestillingen og betalingen, hvis det er oppgitt i bokoversikten. Porto kommer i tillegg ved postforsendelse.

BØKER I 2023
Høland prestegjelds skolehistorie - Om skolene i Høland og Setskog 
Utgitt av Høland Historielag og Setskog Historielag. Pris kr 390. 
280 sider, innbundet og med mange bilder. Se også deres Facebookside.

Høland prestegjelds skolehistorie


«Sanning treng inga banning - og over 1800 andre ordstø hørt og brukt på Romerike» 
Skrevet av Arvid Garsjømoen. Pris kr 348.
190 sider, innbundet og godt illustrert. Utgitt av Sandnes.

Sanning treng inga banning av Arvid Garsjømoen
I boka er det et knippe uttrykk funnet på Romerike. De er ikke nødvendigvis særegne for distriktet, men avspeiler tru og holdninger gjennom flere generasjoner og mange kulturer. «Alle veit rå' mot ei gæern kjærring, så nær som den som har'a.»
«Bære fattig med ære enn rik med skam.» «Syr og spretter opp, strikker og rekker opp. Da har'n arbe nok.» 
I boka er det over 1800 flere. Noen med tegninger av John Rognstadhagen. 

BØKER I 2022
«Om sager sørøst i Nes og litt til»
Skrevet av Sverre Kjuus. Pris kr 340.
120 sider, innbundet og godt illustrert.

Om sager sørøst i Nes og litt til
Boka tar utgangspunkt i et kart som Raumnes Historielag utga i 1997 med oversikt over navngitte sager i hele Nes. Sverre Kjuus har jobbet med boka i 25 år. Mange har bidratt med opplysninger, og senere med praktisk arbeid for at det skulle bli bok av dette.
Foruten omtale av selve sagene er den rikt illustrert, med mye god tekst om livet rundt sagene. Ulike typer sager er beskrevet, ulike motorer osv.  Petromax parafinlampen har fått en egen side. Boka inneholder emner som snørydding og plankekjøring og mye mer.

«RÅHOLT - Fra bonde- og arbeiderbygd til by» 
Skrevet av Tom Jøran Bauer. Utgitt av Sandnes. Pris kr 550.

RÅHOLT - av Tom Jøran Bauer 
Du kan bli med og tråkke langs gamle og nye veier, bli kjent med mange av eiendommene og dem som bodde der. Du vil få kunnskap om gamle og nye, små og store næringer, og du vil få et innblikk i så forskjellige temaer som skole og idrett, kristenliv og popmusikk.  
Cellulose- og papirindustrien i Bønsdalen, og den senere hvitevareindustrien samme sted, preget utviklingen av Råholt over en hundreårsperiode - en historie som er i ferd med å gå i glemmeboken. Rundt 14.000 mennesker bor nå på Råholt.

«Den store RUNDREISEN. Turer i grenseland» 
Skrevet av Tove M. Bolstad. Utgitt av Sandnes. Pris kr 350.

Den store rundreisen - av Tove M. Bolstad
Er Østlandet et område en bare drar forbi gjennom skoger og åkere på vei til svenskehandel? Mye er forandret siden skoleelevene dro på "Den store rundreisen", men grenselandet mellom Glomma og svenskegrensen har fortsatt mye å by på. 
Denne boka viser at det fortsatt er mange attraksjoner å besøke i dette området i dag. Fortellingen følger i vid forstand sporet etter Tertitten og i kjølvannet etter Turisten. Legg turen til grenseland i Akershus og Østfold på egen hånd!


BØKER I 2021
«Hagehistorien på Huseby» – utgitt av Skedsmo bygdemuseum - MiA 
Skrevet av Turi Gulbrandsen, Trine Grønn Iversen, Elin Bjørge Løken, Mari Marstein, og Kirsten Linde, redaktør.

Hagehistorien på Huseby

Sakset fra Kirsten Lindes innledning: «Fredag den 10. august 2018 var en dramatisk dag på Huseby gård, med sterke vindkast. En bjørk i alléen inn til gården veltet, og flere store greiner brakk av fra et gammelt lønnetre. Det la seg delvis over taket på hovedbygningen, men skapte heldigvis ikke større skade på verken bygning eller folk som var i nærheten. Med trefallet fikk vi mange spørsmål om de gamle trærne, som vi ikke kunne besvare. Det ble en sterk pådriver for å skaffe mer kunnskap. Takket være Huseby gårds venner fikk vi samme høst støtte fra Kulturvernrådet i Akershus til å utarbeide et hefte om trær og andre vekster i gårdens ulike hageanlegg fra 1700-tallet til dagens enkle gårdstun.»

Litt om innholdet:
Innledning – av Kirsten Linde
Kart over tresorter og busker på Huseby gård – av Marianne Kinn
Trær – av Turi Gulbrandsen
Hagen på Huseby gård – av Mari Marstein
Prestene på Huseby i 1780 og 1869 – av Trine Grønn Iversen
Spiselige vekster – av Elin Bjørge Løken
Boka er på 84 sider, og har mange flotte hagebilder. Pris kr 200.


«
Helga Weng – kunstens misjonær» – utgitt av Nes kunstforening
Skrevet av Elisabeth Lunder

Helga Weng - kunstens misjonær

Litt fra forordet i boka, skrevet av leder i Nes kunstforening Oddbjørg Reset: 
«Når Nes kunstforening ved vårt 40-årsjubiluem ønsket å hedre Helga Weng (1916-1998) er årsaken klar: Hennes «Galleri Helga» og miljøet rundt var langt på vei avgjørende for unnfangelsen av Nes kunstforening, og gjorde at nesbuene var vel vant til kvalitetskunst lenge før Nes kunstforening ble stiftet i 1980. Helga Weng var en unik samler og formidler – og vårt første æresmedlem.»  
Boka er på 90 sider, med en mengde flotte bilder av kjente kunstnere. Pris kr 200.


Sørum Bygdebok - bind 7 - Nordre del av Blaker 
Siste bind av Sørum Bygdebok. 
Pris kr 850 ved kjøp av enkeltbind, kr 700 ved kjøp av hele serien.

Sørum Bygdebok - bind 7 - Nordre del av Blaker


BØKER I 2020:
Jubileumsboka «Romerike Historielag gjennom 100 år 1920 – 2020». Les bokanmeldelse med mer 

Romerike Historielag gjennom 100 år, 1920-2020 
Av bokens innhold: 
* Forord
* Fra «Bondesamfunn til bygdesamfunn» - av Jan Erik Horgen
* I folkemøtenes tid 1920 - 1950 - av Svein Sandnes
* Organisering, lokallag og årbok 1950 - 1970 - av Lene Skovholt
* Organisjonsutvikling og medlemsvekst 1970 - 1990 - av Asbjørn Langeland
* Brei aktivitet, demokratisering, samfunnsaktør 1990 - 2020 - av Jan Erik Horgen
* Romerike Historielag og framtida - av Lillian Mobæk
* Presentasjon av lokallaga

Dessuten mange signerte rammetekster:
Romerike Historielags hus «Huset» - av Jan Erik Horgen. Helge Refsum (1897-1976) - av Asbjørn Langeland. 
Olaf Børke (1875-1947) - av Asbjørn Langeland. E. B. Skjelmerud (1876-1959) - av Asbjørn Langeland. 
Andreas Holmsen (1906-1989) og Rolf Fladby (1918-1996) - av Jan Erik Horgen. Mitt første møte med Romerike Historielag - av Vidar Larsen.
Leif Willumstad (1933-1992) - av Jan Erik Horgen. Romerike Ættehistorielag - av Frank Solli.
Fotohistorisk utvalg - av Jan Erik Horgen. Aslaug og Kristian Lieungh - av Frank Solli. Medlemsbladet Skytilen - av Frank Solli. 
Ikke signerte rammetekster er skrevet eller utformet av forfatteren av den artikkelen de står i, eller av redaksjonen v/Lene Skovholt og Grete Andersen. 


«Nes 1940-45 - De mørke årene og den lyse våren» av Frits Wahlstrøm. Les mer her og se video.

Nes 1940-45 - De mørke årene og den lyse våren» av Frits Wahlstrøm

 

BØKER I 2019
«Alle veier førte til Dal» av Tom Jøran Bauer. UTSOLGT.

«Alle veier førte til Dal» av Tom Jøran Bauer

 

«Bensinstasjonsboken» av Kirsten Linde og Petter Tønder Jakobsen, MiA
«Bensinstasjonsboken» av Kirsten Linde og Petter Tønder Jakobsen, MiA

 

BØKER I 2018:  
«Industrieventyret Fossum Fabrikker» av Gunnar Horverak

Industrieventyret Fossum Fabrikker i Nordkisa av Gunnar Horverak

 

«Før i tida. Folk, samfunn og dagligliv i Sørum» av Asbjørn Langeland

«Før i tida. Folk, samfunn og dagligliv i Sørum» av Asbjørn Langeland

 

«Arne Ekeland og Eidsvoll» av Rune Westengen

«Arne Ekeland og Eidsvoll» av Rune Westengen

 

BØKER I 2017:
Eventyrboka "Anna Monrads fortellinger"

Anna Monrads fortellinger


Årbok XXIII "Romerike i dampens tid" 

Romerike i dampens tid

Les utdrag av artikler fra "Romerike i dampens tid"

 

ROMERIKES HISTORIE

Hele serien med Romerikes historie, fra middelalderen fram til og med dampens tid, består av 5 bøker. 
De 4 tidligere utgavene selges for kr 300,- pr. bok, 2017-utgaven koster kr 400,-. 

* Årbok XXIII 2017 - Romerike i dampens tid, 1850 - 1900
* Årbok XXII  2009 - Romerike mens nasjonen våkner, 1750 - 1850
* Årbok XXI   2005 - Romerike i barokk og rokokko, 1600- og 1700-tallet
* Årbok XX    2001 - Romerike mot oppgangstider, 1500- og 1600-tallet
* Årbok XIX   1998 - Middelalderen på Romerike

 

Se video om Middelalderen på Romerike

Se video om Romerike mot oppgangstider, 1500- og 1600-tallet
Les mer om årbøkene 1998-2017 i pdf-filen nedenfor, og om de øvrige årbøkene her

Middelalderen på Romerike  Romerike mot oppgangstider  Romerike i barokk og rokokko  Romerike mens nasjonen våkner