Det er gjennom tidene skrevet mange gode og interessante lokalhistoriske artikler på Romerike i lokallagenes medlemsblader.

Her er det samlet en oversikt over dette mangfoldet av lokalhistorie i tre bibliografier.

  • Romerike Historielag har siden 1983 utgitt medlemsbladet Skytilen.
    Se bibliografi nedenfor (pdf)
  • Blaker og Sørum Historielag har siden 1995 utgitt medlemsbladet Sørum-Speilet.
    Se bibliografi her 
  • Ullensaker Historielag har siden 2006 utgitt medlemsbladet Historiske glimt fra Ullensaker.
    Se bibliografi nedenfor (pdf)