Hva skjer i historielagene? Følg med... 😊

Hva skjer i historielagene? Følg med... 😊

Onsdag 17.10. kl. 18.30, Nannestad: Ola Habberstad forteller om sin far Dr. Magnus Habberstad. Torsdag 18.10. kl. 19.00, Raumnes: Bygdetinget på Øvre Romerike på 1700-tallet. Fredag 19.10. kl. 19.00, Nittedal: Mimrefest. Mandag 22.10. kl. 18.00, Aurskog-Høland: Slektsforskergruppe. Onsdag 24.10. kl. 19.00, Raumnes: Klimaet på Romerike. Torsdag 25.10. kl. 19.00, Eidsvoll: Sorenskriverembetet og tingstedet Eidsvoll. Tirsdag 30.10. kl. 19.00, Ullensaker: Erik Bye - Norge på to bein.

Les mer
Tore Falkenhaug: «Gårds- og stedsnavnet Asak»

Tore Falkenhaug: «Gårds- og stedsnavnet Asak»

«Asak-navnet og tolkningen av dette har interessert lingvister i snart 160 år. Hvorfor har dette navnet vekket slik interesse? Kanskje har man ant at gårdene har en spesiell historie og at navnet kunne fortelle noe om dette.» Dette skriver Falkenhaug innledningsvis i sin artikkel, som nå publiseres i sin helhet her.

Les mer