Skytilen er Romerike Historielags medlemsblad, og første nummer ble utgitt i 1983. Bladet har utkommet med fire nummer pr. år, men to i 2020. 

Se bibliografi nedenfor over alle artikler fra 1983 og framover (pdf). 

 

Utgivelser i 2024:

* Nr. 1 - uke 8/9
* Nr. 2 - uke 16/17
* Nr. 3 - uke 38/39 
* Nr. 4 - uke 48/49


Send stoff til redaksjonen på e-post post.skytilen@gmail.com


Forsidebildet på Skytilen nr. 2-2017 er av Aas gård i Hakadal, hvor årsmøtet ble avholdt 8. juni 2017.

Historikk:

Bildet viser t.v. Knut Bjørkmann, med Skytilens første nummer. Han var redaktør fra 1983-1985. Grete Andersen (t.h.) er nåværende redaktør - fra 2014.
Bildet viser t.v. Knut Bjørkmann, med Skytilens første nummer. Han var redaktør fra 1983-1985. Grete Andersen (t.h.) er nåværende redaktør - fra 2014. 

Oversikt over Skytilens redaktører og redaksjonskomitéer:

Navn Redaktør I redaksjonskomité
Bjørkmann, Knut E. 1983 - 1985
Arneberg, Svein T. 1985 - 1987
Aamodt, Øyvind 1985 - 1987
Togstad, Anne-Marit Kjos 1987 -1988 1985 - 1988
Østby, Knut 1986 - 1987
Seland, Asgeir 1986 - 1987
Per Otto Asak 1987 - 1988, 1989 - 1998
Solli, Frank Erik 1988 - 1996 1997- 1998
Gardsjømoen, Arvid 1988 - 1989
Korshavn, Hellen 1988 - 1992
Løhren, Leif 1988 - 1989
Grøndal, Ulf 1988 - 1989
Baraas, Benjamin 1991 - 1996
Hjelle, Grete 1992 - 1999
Lieungh, Kristian og Aslaug Diverse bilder, annet
Gullberg, Aage 1993 - 1997
Westbye, Kari 1993 - 1993, 1998 - 2008
Bakken, Olaf S. 1996 - 1998 1996 - 1998
Halvorsen, Tom 1998 - 2008
Skøyen, Johs. 1999 - 2002
Strømman, Eivind 2009 - 2013
Andersen, Grete 2014 - 2019 2014 - 2019
Halvorsen, Tom Ola 2020 -  2020 -