VEDTEKTER FOR ROMERIKE HISTORIELAG

Revidert på årsmøtet 13. juni 2001. Revidert på årsmøtet 11. juni 2008. Revidert på årsmøtet 1. juni 2023.

Se vedtekter i vedlegg.