GRATULERER MED 100-ÅRSDAGEN!💐🤗🌺

GRATULERER MED 100-ÅRSDAGEN!💐🤗🌺

Publisert av RH Nettredaktør den 01.08.20. Oppdatert 26.08.22.

Romerike Historielag fyller 100 år 1. august 2020, og er en høyst vital og oppegående hundreåring - med 17 lokallag og over 3600 medlemmer!

Mye har skjedd siden 300 kvinner og menn fra 10 romeriksbygder møttes på Jessheim søndag 1. august 1920 for å danne et historielag. 
Til styre valgtes formennene i de lokale historielag, nemlig: lærer Vold, Nes, gårdbruker O. Jahr, Fet, ordfører Erik Haga, Nannestad, gårdbruker Johan Kjus, Skedsmo, gårdbruker Nesten, Ullensaker, og som formann valgtes sogneprest Berggrav, Hurdal. Og så var man i gang! Les mer  

Og Romerike Historielag har i de hundre år som har gått, vært i gang med utallige prosjekter og aktiviteter i alle disse år, og er det fortsatt!
 
23 innholdsrike årbøker med mye interessant lokal- og slektshistorie har blitt produsert siden 1953 (se oversikt).
I innledningen til den første årboka skriver lagets første leder Eivind Berggrav følgende: «Det må være noe i veien med folk som ikke bryr seg noe om å vite åssen bestefaren deres eller oldefaren var. Slike mennesker fins. Det fins andre som blir lik en harehund på los når de oppdager muligheten av å få litt mer greie på åssen det var med våre før i tida. Den slags mennesker får somme tider uventede gleder. Romerike Historielag ble stiftet for disse og for å øke deres glede. Alle som har en liten los - hjertelig hilset!»

Takk til alle som i disse hundre år har «fått los» og stått på - og fortsatt står på - for å dokumentere og ta vare på lokalhistorie og kulturminner på Romerike. 

GRATULERER MED DAGEN! 💐🤗🌺 


Bildene viser Romerike Historielags logo med Raknehaugen, og mange av dem som møtte på Jessheim 1. august 1920.