Bidrag til istandsetting av Historielagets Hus

Bidrag til istandsetting av Historielagets Hus

Publisert av RH Nettredaktør den 08.04.18. Oppdatert 26.08.22.

Som mange sikkert har lagt merke til, trenger Romerike Historielags hus, den fredede sidebygningen til Skedsmo prestegård, sårt til vedlikehold. Historielaget har søkt om midler fra Akershus fylkeskommune, og har fått innvilget kr 250.000. Men det trengs mange flere kroner.

Tilskuddet fra Akershus fylkeskommune skal gå til utbedring av tømmerveggen på østsiden samt terreng. Men den estimerte totalkostnaden var kr 458.240, så det mangler fortsatt mye til det nødvendige vedlikeholdet nå. Romerike Historielag er veldig takknemlig hvis noen kan bidra med midler.

Tilskuddssøknaden hadde følgende estimat:Historielagets Hus er svært viktig for Romerike Historielag og historielagenes medlemmer, som møteplass, kurssted, bibliotek, bokhandel m.m. og viser også at gamle fredede bygninger fra 1700-tallet kan ha en god og viktig funksjon i årevis, hvis de vernes med omtanke og god bruk.