August 2020

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
27
Nes: Vegalangs i Vormadalen
28
Nes: Vegalangs i Vormadalen
29
Raumnes: Olsok på Gamle Nes (kirkeruinene)

Blaker og Sørum: Olsok på Vølneberg

Nes: Vegalangs i Vormadalen
30
Nes: Vegalangs i Vormadalen
31
Nes: Vegalangs i Vormadalen
1
100 år siden Romerike Historielag ble stiftet!

Nes: Vegalangs i Vormadalen
2
Nes: Vegalangs i Vormadalen
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fet: Gravminner i Fet, symbolikk og gode historier
19
20
21
22
23
Ullensaker: Sommertur (Avlyst)
24
25
Blaker og Sørum: Rusletur - Merlimoen
26
27
Nittedal: Besøk i Bygdesamlinga ved Hagen skole

Enebakk: Temamøte - 75 års frihet v/Robert Mood
28
29
30
RH: 100-årsjubileum (Avlyst)
31
Nittedal: Engelske høydepunkter - tur
1
Nittedal: Engelske høydepunkter - tur
2
Nittedal: Engelske høydepunkter - tur
3
RH: Styremøte

Nittedal: Engelske høydepunkter - tur
4
Nittedal: Engelske høydepunkter - tur
5
6
Aurskog kirke: Markering ved Margareta-kilden

Nes: Vegalangs i Vormadalen – 25. juli 2020 - 02. august 2020

Beskrivelse: Les mer om arrangementene her:&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.nes.kommune.no/vegalangs/aktuelt/program-vegalangs-i-vormadalen/" target="_blank">https://www.nes.kommune.no/vegalangs/aktuelt/program-vegalangs-i-vormadalen/</a></span>

Blaker og Sørum: Olsok på Vølneberg – 29. juli 2020

Tid: 16:00 – 19:00
Sted: Vølneberg skole
Beskrivelse: Velkommen til alternativ Olsok-feiring på Vølneberg skole onsdag 29. juli fra kl. 18.&nbsp; <br><a href="http://www.sorumhistorie.no/documents/artikler.php?posts&amp;entry_id=1594367417&amp;title=velkommen-til-olsok-feiring-p%C3%A5-v%C3%B8lneberg" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Les mer på Blaker og Sørum Historielags hjemmeside</span><span style="color: rgb(102, 102, 102);">.</span></a>

Raumnes: Olsok på Gamle Nes (kirkeruinene) – 29. juli 2020

Tid: 15:00 – 18:00
Beskrivelse: <p>Olsok på Gamle Nes.&nbsp; Frammøte ved Nes kirke kl. 17.00, pilegrimsvandring til Nes kirkeruiner. <br>Gudstjeneste kl. 18.00.<br>Kveldsvæl med kaffe, brødskive og pålegg. Kr 50,- pr. person. Kulturhistorisk innslag.</p><p><a href="https://raumneshistorielag.lag247.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Oslok%20p%C3%A5%20Gamle%20Nes%20(kirkeruinene)&amp;ID=20127" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Les mer om arrangementet på Raumnes Historielags hjemmeside</span></a></p>

100 år siden Romerike Historielag ble stiftet! – 01. august 2020

Fet: Gravminner i Fet, symbolikk og gode historier – 18. august 2020

Tid: 16:30 – 19:00
Beskrivelse: <div>Gravminner i Fet, symbolikk og gode historier.<br>Kari Westbye og Bente Arnesen, som begge har bidratt til en bevaringsplan for gravminner i Fet, vil guide oss gjennom gamle og nye gravminner.&nbsp;<br>Kari Westbye vil fortelle oss hva de forskjellige symbolene betyr. Bente Arnesen vil bidra med gode og dårlige historier om de som gravminnene er til minne om. Alle er velkomne! </div><div><br>Sted: Fet kirkegård</div>

Ullensaker: Sommertur (Avlyst) – 23. august 2020

Beskrivelse: <p>Tradisjonen tro vil det også i år bli arrangert en sommertur. Sett av denne søndagen.</p><p>Reisemål vil bli annonsert senere.</p>

Blaker og Sørum: Rusletur - Merlimoen – 25. august 2020

Tid: 16:00 – 19:00
Beskrivelse: Mer informasjon om rusleturen kommer.

Enebakk: Temamøte - 75 års frihet v/Robert Mood – 27. august 2020

Tid: 17:00 – 19:00
Sted: Kultursalen Enebakk
Beskrivelse: <div><strong>Temamøte</strong><br>Torsdag 27. august kl. 19:00.<br>Markering av 75 års frihet i Norge ved president i Norges Røde Kors Robert Mood </div><div><strong>&nbsp;</strong></div><div><strong>Sted:</strong> Kultursalen, Lotterudveien 4, 1912 Enebakk</div>

Nittedal: Besøk i Bygdesamlinga ved Hagen skole – 27. august 2020

Tid: 16:00 – 19:00
Beskrivelse: <p>Marit Aabel forteller på ny-skolen. Deretter går vi bort til Bygdesamlinga.</p><p>Frammøte på Hagen skole kl. 18:00.</p>

RH: 100-årsjubileum (Avlyst) – 30. august 2020

Nittedal: Engelske høydepunkter - tur – 31. august 2020 - 04. september 2020

Beskrivelse: <p>Oxford, Stonehenge, Bath m.m.</p><p>Turarrangør Peer Gynt.</p>

RH: Styremøte – 03. september 2020

Tid: 16:00 – 19:00
Sted: Historielagets Hus

Aurskog kirke: Markering ved Margareta-kilden – 06. september 2020

Tid: 11:00 – 13:00
Beskrivelse: <p>Velkommen til markering ved Margareta-kilden ved Aurskog kirke&nbsp;<br><strong>søndag 6. september kl. 13.00.<br></strong><br>Aurskog Historielag har i samarbeid med Viken fylkeskommune og tidligere Akershus fylkeskommune hatt et prosjekt for å bevare og merke Margareta-kilden og gjøre den mer tilgjengelig for alle. Til dette arbeidet har vi fått midler fra Landslaget for lokalhistorie, Riksantikvaren og Akershus fylkeskommune.<br><br>Prosjektet er nå fullført og vi ønsker å markere dette.<br><br><strong>Program for markeringen søndag 6. september:<br></strong>Kl. 13.00: Oppmøte på parkeringsplassen ved Aurskog kirke. <br>Kl. 13.05: Prosesjon fra kirken ned til Margareta-kilden.<br>Kl. 13.10: Orientering om prosjektet ved prosjektleder Jon Sigmund Holtet. <br>Sokneprest Unne Sveistrup deltar.<br>Kl. 14.30: Lunsj på Aur Prestegård. Kl. 15.30: Foredrag</p><p><br><strong>Velkommen!</strong><br>Aurskog Historielag<br><br>S.U. innen 29. august 2020 til kristin.waaler@lierfoss.no eller tlf. 95 75 28 96.</p>