STORT UTVALG BØKER
Romerike Historielag har et stort utvalg av interessante bøker på Historielagets Hus. Bøkene selges i kontortiden på torsdager. 
De kan også bestilles på e-post til rohist@online.no eller på SMS til tlf. 482 97 462. Betaling med faktura eller Vipps nr. 109 338. Porto kommer i tillegg ved postforsendelse. Skriv varenr. på bestillingen. TILBUD: Evt. tilbud står med rødt. Forbehold om utsolgt.

NYE BØKER I 2023:
Høland prestegjelds skolehistorie - Om skolene i Høland og Setskog. 
Utgitt av Høland Historielag og Setskog Historielag. Se også deres Facebookside 

Høland prestegjelds historie

 

«Sanning treng inga banning» - skrevet av Arvid Garsjømoen, utgitt av Sandnes.

Sanning treng inga banning av Arvid Garsjømoen

 

 NYE BØKER I 2022:
«RÅHOLT. Fra bonde- og arbeiderbygd til by» - skrevet av Tom Jøran Bauer, utgitt av Sandnes.
«Den store RUNDREISEN. Turer i grenseland» - skrevet av Tove M. Bolstad, utgitt av Sandnes.
«Om sager sørøst i Nes og litt til» - skrevet av Sverre Kjuus. 

RÅHOLT - av Tom Jøran Bauer  Den store rundreisen - av Tove M. Bolstad  «Om sager sørøst i Nes og litt til» - skrevet av Sverre Kjuus

 

NYE BØKER I 2021:
«Hagehistorien på Huseby» - utgitt av Skedsmo bygdemuseum, MiA.
«Helga Weng - kunstens misjonær» - skrevet av Elisabeth Lunder, utgitt av Nes kunstforening.
«Da - men itte nå. Lenge leve Blaker-dialekta» - utgitt av Blaker og Sørum Historielag. UTSOLGT
Sørum Bygdebok - bind 7 Nordre del av Blaker - utgitt av Lillestrøm kommune.

Hagehistorien på Huseby - Skedsmo bygdemuseum, MiA   Helga Weng - kunstens misjonær - Elisabeth Lunder, Nes kunstforening

 

TIDLIGERE UTGITTE BØKER:

Romerike Historielag gjennom 100 år 1920 – 2020. Foto: Odd Mobæk   Anna Monrads fortellinger     

 * Se oversikt over alle bøkene i PDF-filen nedenfor.