Blaker og Sørum Historielag
Gjerdrum Historielag
Hurdal Historielag
Lillestrøm Historielag
Lørenskog Historielag
Setskog Historielag
Ullensaker Historielag
Romerike Historielag
Direktemedlem
Benyttes dersom du ønsker å være medlem uten tilknytning til lokalt historielag.