LOVER FOR ROMERIKE HISTORIELAG

Revidert på årsmøtet 13. juni 2001. Revidert på årsmøtet 11. juni 2008.

Se lovtekst i vedlegg.