Skytilen nr. 2 - 2022

Skytilen nr. 2 - 2022

Publisert av RH Nettredaktør den 02.07.22. Oppdatert 01.03.24.

Her er andre nummer av Skytilen i år. Medlemsbladet er nå sendt ut, både digitalt og i papirutgave, for de som vil ha det. Som vanlig er det masse interessant stoff på de 32 sidene. God lesing & god sommer! 😎🍦🌺

Frist for stoff til neste nummer av Skytilen er 8. august 2022.

Litt om innholdet i dette nummeret:
* Dagboken på Toverud skysstasjon i Aurskog 
* Hilsen «Din Kristian» 
* Krigen mot Sverige 1808–1809
* Min første store reise alene 
* Prosjektforslag 
* Et annet prosjektforslag vi har presentert 
* Gamle Hvam status 
* Magnhild Erika Sendstad 
* Forslag til fredning av brupeler i Sagelva
* Ånebyleiren 
* Spredte glimt fra krigsårene i Skedsmo 
* Hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll
* Kjellervenner forteller historien om Kjeller flyplass
* Stor dugnadsinnsats på Slora mølle 
* «Kara på karet - fra treet i skogen til lensekar ved Bingen»
* Skytilen og lokalhistorien
* og litt mer … 


Les Skytilen nr. 2-2022 (pdf)