Se videoer fra Romerike Historielag

Se videoer fra Romerike Historielag

Publisert av RH Nettredaktør den 06.04.20. Oppdatert 26.08.22.

Romerike har veldig mye interessant historie fra middelalderen og framover, som må formidles og passes på. Se videoer om årbøkene «Middelalderen på Romerike», «Romerike mot oppgangstider, 1500- og 1600-tallet», bilder fra svunne tider om husmannen og små gamle hus, og husmannsplasser.

Middelalderen på Romerike
- Om opprørstrang og vilje til uavhengighet
- Om innlemmelse i nasjonalstaten
- Om kristning og kirker og pilegrimer
- Om pest og ødeleggelser
- Om fest og gleder
- Om hus og klær
- Om å bygge og bosette
- Kort sagt: Den mangfoldige middelalderenRomerike mot oppgangstider, 1500- og 1600-tallet

- Om reformasjon og heksebrenning
- Om bispereiser og kirkeinteriør
- Om adel og bonde
- Om Görvel Fadersdatter med tre menn
- Om leilendinger og finner
- Om ploger og matrikler
- Om mat og klær og festninger
- Kort sagt: Om et mangeartet samfunn i ei brytningstid


Husmannsplasser - Gamle hus som trenger omsorg og pleie


Til minne om Husmannen og små gamle hus


Se flere videoer fra Romerike Historielag her. Og se også oversikt over alle bøkene.