Novemberforedrag 2023

Novemberforedrag 2023

Publisert av RH Nettredaktør den 21.10.23. Oppdatert 09.11.23.

NOVEMBERFOREDRAG 2023 - 2., 9, og 16. november 

«Hvordan drive kulturvern – hva er godt nok?»
Romerike Historielag og Fortidsminneforeningen på Romerike ønsker velkommen til årets novemberforedrag, hvor vi ønsker å sette søkelys på kulturvern. Les synspunkter fra Sjur Harby.

Hvordan ivareta kulturminner? Hva er godt nok? Hvem ivaretar kulturvernet? 
Hvor går grensen for det kommersielle? Hvordan skape engasjement? 

Novemberforedragene vil forhåpentligvis gi svar på noen av disse spørsmålene, samtidig som vi håper det kan invitere til videre refleksjon og diskusjon rundt temaene.

* Torsdag 2. november
«Hvordan er kulturvernet ivaretatt ved ombygging av låven?»  
Omvisning i Husebylåven v/Kathrine Gilbo, Lillestrøm kommune, etterfulgt av samtale mellom Lene Skovholt og Vidar Larsen.  
Sted: Skedsmo Bygdemuseum Huseby, Husebyveien 9, Skedsmokorset

* Torsdag 9. november
«Historien er noe som foregår» v/Sjur Harby
Om kulturminnevern i praksis. 
Harby gir eksempler fra saker han arbeider med for tida. Les synspunkter ovenfor. 
Sted: Historielagets Hus, Vestvollvegen 54, vis à vis Skedsmo kirke. Parkering ved kirken.

* Torsdag 16. november
«Godt nok - Bondens metode» v/Einar Engen og Vegard Røhme. Einar og Vegard har lang fartstid med å sette i stand gamle hus. 
Er vi for pirkete med gamle hus? Hva er godt nok?
Sted: Historielagets Hus, Vestvollvegen 54, vis à vis Skedsmo kirke. Parkering ved kirken.

Alle arrangementene starter kl. 18:30. 
Kaffe og kringle. Kaffespleis kr 50. Vipps eller kontant.

VELKOMMEN!


2023-novemberforedrag.pdf