Årsmøte i Romerike Historielag 6. juni 2018

Årsmøte i Romerike Historielag 6. juni 2018

Publisert av RH Nettredaktør den 11.05.18. Oppdatert 25.08.22.
Lillestrøm historielag er vertskap for Romerike Historielags årsmøte i Lillestrøm onsdag 6. juni kl. 19.00. Registrering fra kl. 18.00. Velkommen!

Sted: Lillestrøm menighetshus i Lillestrøm kirke, Storgt. 30.

Se sakspapirer i pdf-filen nedenfor. Disse er også sendt lokallagene. 

Saksliste
:
1. Konstituering
2. Årsberetning for 2017
3. Regnskap for 2017
4. Arbeidsplan for 2019
5. Kontingent og budsjett for 2019
6. Innkomne saker
7. Valg

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Hvor mange stemmer hvert enkelt lag har, er gitt i lovene.