Velkommen til Romerike Historielags hjemmeside. Følg oss også på Facebook
Årsmøte i Romerike Historielag 10.06.2021

Årsmøte i Romerike Historielag 10.06.2021

Romerike Historielags digitale årsmøte ble holdt 10.06.2021 på Teams som planlagt. Totalt 29 deltok, fordelt på disse stedene: Aurskog, Gjerdrum, Høland, Nannestad, Raumnes, Setskog, Skedsmo, Sørum, Ullensaker, Historielagets Hus.

Les mer
Barndomsminner fra Blaker Skanse  - 17. mai

Barndomsminner fra Blaker Skanse - 17. mai

Ingun Orderud har skrevet litt om sine 17. mai-minner fra Blaker Skanse. Et spesielt sted og en spesiell dag. I «gamle dager», den gang alle elevene bodde på skolen og få hadde bil, var det store aktiviteter på stedet.

Les mer