Velkommen til årsmøte i Romerike Historielag

Velkommen til årsmøte i Romerike Historielag

Publisert av RH Nettredaktør den 08.05.19. Oppdatert 26.08.22.
Onsdag 5. juni 2019 kl. 19.00 (registrering fra kl. 18.00)
Sted: Gjerdrum Misjonshus, Askhøgda 5, 2022 Gjerdrum

Romerike Historielags logo - Raknehaugen

Saksliste:
1. Konstituering
2. Årsberetning for 2018
3. Regnskap for 2018
4. Arbeidsplan for 2020
5. Kontingent og budsjett for 2020
6. Innkomne saker
7. Valg
 
Sakspapirene er sendt lokallagene. Sakspapirer finnes også på hjemmesiden.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Hvor mange stemmer hvert enkelt lag har, er gitt i lovene.
Vertskap er Gjerdrum historielag.
 
VELKOMMEN!

 

Dokumentene kan lastes ned her eller nedenfor: