Tore Falkenhaug: «Gårds- og stedsnavnet Asak»

Tore Falkenhaug: «Gårds- og stedsnavnet Asak»

Publisert av RH Nettredaktør den 27.09.18. Oppdatert 25.08.22.

«Asak-navnet og tolkningen av dette har interessert lingvister i snart 160 år. Hvorfor har dette navnet vekket slik interesse? Kanskje har man ant at gårdene har en spesiell historie og at navnet kunne fortelle noe om dette.» Dette skriver Falkenhaug innledningsvis i sin artikkel, som nå publiseres i sin helhet her.

Denne artikkelen var opprinnelig ment for medlemsbladet Skytilen, men ble såpass omfattende at hele artikkelen, i tre kapitler, publiseres her.

Med alt som skjer på Romerike nå, er det interessant å lese om Asak som gårds- og stedsnavn. Dette navnet finnes både i Skedsmo, Sørum, Berg i Halden, Røyken, samt Sverige.

Asak i Skedsmo, sett fra Kjus.

Tore Falkenhaug skriver videre i sin artikkel: «Våre gamle gårds- og stedsnavn gir historisk identitet til gårdene og til stedene, og rett tolket bidrar de til vår forståelse av hendelser og virksomheter i vår fortid så vel lokalt, regionalt som nasjonalt.

For enkelte av våre gårdsnavn kan det virke som om opprinnelsen ligger skjult i en fjern tid, og språklig så langt tilbake at en tolkning kanskje aldri kan bli nådd.

Men det er åpenbart ikke lett å avstå fra tolkninger av navn selv om de vanskelig lar seg avkode. Avanserte hypoteser på svakt underlag bør da settes på prent med stor forsiktighet og forbehold. Har de kommet inn i skrifter og bøker der de brukes som referanser, blir de fort absolutte sannheter som blir vanskelige å rokke ved.

Gårdsnavnet Asak som ofte har blitt diskutert, ser ut til å være et slikt navn. Mange tolkninger av opprinnelse og betydning har blitt framlagt.»

Les hele artikkelen i pdf-filen nedenfor.