Tom O. Halvorsen æresmedlem i Romerike Historielag

Tom O. Halvorsen æresmedlem i Romerike Historielag

Publisert av RH Nettredaktør den 24.06.22. Oppdatert 25.08.22.

På Romerike Historielags årsmøte 9. juni 2022 på Lillerommen ble Tom O. Halvorsen utnevnt til æresmedlem. Han har gjort en meget stor innsats for Historielaget gjennom flere årtier, og vært leder siden 2008. Gratulerer!

Lene Skovholt overrekker diplom til æresmedlem Tom O. Halvorsen. Jan Erik Horgen applauderer.    

Raumnes Historielag var vertskap for årsmøtet, og rundt 50 delegater fra 15 lokallag møtte opp. Fint endelig å kunne ha et «gammeldags» årsmøte igjen, og møtes ansikt til ansikt. Lillerommen i Vormsund med sin lange historie er et særdeles fint sted å ha årsmøte for et historielag. Les om stedet.

Lillerommen ved Vormsund   Lillerommen ved Vormsund

Mange fra lokallagene kom til årsmøtet.

   

Tom O. Halvorsen ønsket velkommen. 

   

Dag Liberg i Raumnes Historielag fortalte litt om hva som gjøres i laget. Et aktivt lag som er engasjert i mye rundt omkring i Nes kommune. Og de har bl.a. et meget flott lokalhistorisk arkiv på Årnes, i samarbeid med bibliotek og kommune.

   

Åse Mørk var et flott musikalsk innslag med sin lirekasse og vakre sang. Åse er stedsansvarlig for Stein skole og Funnefoss industriarbeidermuseum i MiA, og skuespiller og sanger. 
Åse Mørk med vakker sang og lirekassen sin.

Så var det bevertning med gode snitter, kaffe/te og kaker, og deretter ble årsmøtet satt. Saksliste (se innkalling med årsmøtepapirer)
1. Konstituering
2. Årsberetning for 2021
3. Regnskap for 2021
4. Arbeidsplan for 2023
5. Kontingent og budsjett for 2023
6. Innkomne saker
7. Valg

Konstituering. Møteleder ble Jan Erik Horgen, og referent Ellen Lerberg. Karin Valen-Sendstad, Raumnes Historielag, og Marit Busengdal, Enebakk Historielag, ble valgt til underskrivere. 

Sakslisten ble fulgt. Tom O. Halvorsen gjennomgikk alle punktene, som refereres detaljert i årsmøtereferatet. 
Økonomien i laget er skral, det koster å vedlikeholde Huset. Årsmøtet vedtok at kontingent til RH økes til kr 150. 

Valg. Styret: Tom O. Halvorsen tar gjenvalg som leder for ett år til. Øvrige styremedlemmer: Lene Skovholt, Ellen Lerberg, Eva Marie Gran, Grete Andersen. Varamedlemmer: Frank Solli, Elin Bjørge Løken, Lillian Mobæk.
Husstyret: Leder Ida Bøhler. Styremedlemmer: Terje Løken, Jan G. Johansen, Marit Friberg, Kåre A. Bøhler. Varamedlemmer: Svein Stidal, Aud Siri Hønsen Huseby. 

Ragnar Birkeland går nå ut av styret etter mange år, og ble takket med blomster for innsatsen. 

Ragnar Birkeland får blomster av Tom O. Halvorsen  Ragnar Birkeland får blomster av Tom O. Halvorsen

Æresmedlem. Og til slutt på årsmøtet ble Tom O. Halvorsen utnevnt til æresmedlem. Nestleder Lene Skovholt overrakte velfortjent nål og diplom, og snakket om Toms store innsats på så mange områder innen Romerike Historielag, og kultursektoren og historielagsbevegelsen gjennom en mannsalder. Han stiller alltid opp! Takk og gratulerer!

Æresmedlem Tom O. Halvorsen