Slekten Blixrud – skrevet av Juel Finstad i 1980

Slekten Blixrud – skrevet av Juel Finstad i 1980

Publisert av RH Nettredaktør den 22.08.19. Oppdatert 26.08.22.

Juel Finstad laget i 1980 et fint håndskrevet hefte om slekten Blixrud. Han begynner historien slik: «Det var en septemberdag i året 1789. På gården Burhoel sto gamle Ole Jørgensen og ventet på at drengen skulle spenne hesten for trillen. Gamle Burholen eslet seg nemlig i dag til Rakkestad tinggård for å få skrevet et viktig dokument. Han begynte å bli gammel nu, Ole, og han ville derfor dele eiendommene sine mellom sønnene.»

Slekten Blixrud - av Juel Finstad - 1980

Og historien fortsetter videre: «Ole Jørgensen hadde tre sønner, men den nest-eldste, som hette Sven, var død, og det ble derfor hans to barn, Marte og Ole, som skulle få sin fars del. Mor til Marte og Ole het Anne, og var fra Toverud i Aurskog. Hun hadde nettopp giftet seg igjen med Christen Gundersen fra Skreppstad.  
 
Slik kan vi tenke oss at det foregikk denne dagen i september 1789. I hvert fall finnes det i dag på Blixrud et dokument fra 7. september dette året, hvor Ole Jørgensen gir sine barnebarn Marte og Ole halve delen av gården Blixrud, det som ble til Nedre Blixrud. Slik kom denne ætta, som i dag sitter på Nedre Blixrud, hit, og det er litt om denne slekt og deres virke her, dette vesle hefte skal handle om.»

 

Les hele historien i PDF-filen nedenfor, 32 sider.