Skytilen nr. 3 - 2019

Skytilen nr. 3 - 2019

Publisert av RH Nettredaktør den 17.10.19. Oppdatert 26.08.22.

Romerike Historielags medlemsblad er nå sendt ut til medlemmene, og har som vanlig mye godt stoff å by på. Romerike er et område der mye skjer, også i historielaget.  Se arbeidsplan for 2020 og et lite værtips. 🌝☔🍁

Skytilen nr. 3 - 2019

Om innholdet:

* Bjerke – Mjølk og kvinner på 1800-tallet - av Hans Hilmar Bjerke

* Karl Ditlef Olsen - Lillestrøms egen kunstmaler – av Vigdis Solheim, Lillestrøm historielag

* Strategi inn i Viken – av Tom Halvorsen

* Veiarbeid og båtskyss i Fet i 1688

* Styre og husstyre etter valg på årsmøtet 5.6.2019

* Rittmester og major Wiel Gedde

* Novemberforedrag

* Kaalstadfamiliens dramatiske flukt – av Steinar Bunæs, Skedsmo historielag

* Alvilde Flood – av Aud Siri Hønsen Huseby

* Prest i Nittedal – i krig og fred – av Erik Aaraas

* Lurkahuset, det eldste bevarte huset i Lillestrøm. Historien om plassen, huset og de som bodde der. Fra Lillestrøm historielag

* Romerike Historielags arbeidsplan for 2020

* Utstilling av kart ved Nasjonalbibliotekets kartsenter

* Værkvist


Bli medlem i ditt lokale historielag!
Se oversikt:
http://historielag.no/lokallag/oversikt/
, og du får dette fine, hendige og innholdsrike medlemsbladet rett hjem. 😊

Se også oversikt over tidligere utgaver av Skytilen.

 

Romerike Historielags arbeidsplan for 2020

1.       Arbeide for de formål som er angitt i lagets lover

2.       Publikasjoner:
* Utgi Skytilen
* Utgi e-meldingsblad en gang pr. mnd.
* Utgi bok om Romerike Historeilags første 100 år
* Bruke Facebook og hjemmeside aktivt for å nå medlemmer og ikke-medlemmer med Romerikes histore, og emner som er viktige for å bevare Romerikes kultur
* Bistå lag og andre med utgivelse av aktuell lokalhistorie

3.       Arrangementer:
* Årsmøte
* 100-årsjubiléet
* Foredragsserier
* Kurs
* Vår- og høstmøter

4.       Spesielle satsningsområder:
* Lokalhistorie i skolen
* Knytte kontakt med andre organisasjoner/institusjoner for samarbeid og utvikling
* Bevare gamle navn og plasser i digitalt kartverk
* Arbeide for å øke forståelsen og bruken av sosiale medier
* Kulturminnevern i lokalmiljø
* Sikre det økonomiske grunnlaget for organisasjonen de neste 100 år

 

En liten smakebit av stoffet:

Værkvist

Skytilen nr. 3 - 2019 - Værkvist

Før det ble alminnelig med værvarslinger over radioen og fjernsynet, måtte folk sjøl ha sine værmerker. Og det var flere slike.

Ett av de sikreste og mest brukte værmerkene her i Hurdal har lenge vært ønskekvisten.

For å lage en slik, må du ta en tynn granstamme som det går ut en kvist fra. Helst bør det være tennarved i den. Gran som har vokst i en myrkant er ofte fin.

Granstammen skal du så spikke rett, og så spikre opp på veggen slik at ikke utløperen kommer borti veggen. Og så spørs det da hvordan hardveden i den går. Men du finner fort ut som den spår finvær eller ruskevær når den peker opp eller ned.

Av Arvid Garsjømoen (hentet fra Skytilen nr. 4 – 1989)

 

Les hele Skytilen nr. 3 - 2019 i PDF-filen nedenfor.