Skytilen nr. 3 – 2021

Skytilen nr. 3 – 2021

Publisert av RH Nettredaktør den 22.10.21. Oppdatert 25.08.22.

Nytt nummer av Romerike Historielags medlemsblad Skytilen er nå ute hos medlemmene. I papirformat til dem som ønsker det, og digitalt til de øvrige. Som vanlig med mye aktuelt og interessant stoff på de 32 sidene. 

Litt om innholdet:
* Kringlerstua Midten - av Berit Schei Hagen, Inger Bjørndal Foss og Villy Ruud, Nannestad Historielag 
* Raviner på øret - av Eva Nordby 
* KULA og høringssvar fra Riksantikvaren - av Tom O. Halvorsen
* HURRA for folkestyret - Eidsivatinget 1000 år - av Rolf Thon 
* Spørreundersøkelse og Tilskuddsportalen - av Tom O. Halvorsen
* Margaretakilden ved Aurskog kirke - av Jon Sigmund Holtet 
* Hva skjer på Gamle Hvam? - av Trine Grønn Iversen og Åshild Kittelsen
* Lars Sørensen - en evnerik bror bortsatt på fattigkassa - av Hans Hilmar Bjerke
* Forum for kulturminnevern Lillestrøm er etablert - av Turid Pettersen
* Svarteboka og Erik Snaret - av Bjørn Sandberg
* En historie om jøden Moses Apelsin - av Oddbjørn Berg og Aud Siri Hønsen Huseby
* Undersøkelseskommisjon etter hendelse i Trandumskogen
* Arkeologisk undersøkelse med ny metode på Asak - av Steinar Bunæs
og litt mer ...

Les Skytilen her

Bibliografi for Skytilen fra 1953 t.o.m. nr. 3 – 2021 kan leses nedenfor.