Skytilen nr. 2 - 2020

Skytilen nr. 2 - 2020

Publisert av RH Nettredaktør den 03.12.20. Oppdatert 25.08.22.

Nummer 2 av Skytilen i nytt format er nå sendt ut til medlemmene, enten i papirform eller digitalt. Det er et innholdsrikt blad med mye interessant stoff i de 32 sidene. Bli medlem i et lokallag, så får du bladet tilsendt. 

I redaksjonen: Tom Halvorsen, Grete Andersen, Gunnar Gravdal Nerhus, Frank Erik Solli, Aud Siri Hønsen Huseby.
Redaksjonen tar gjerne imot stoff. Send til post.skytilen@gmail.com, frist for neste nummer er 25.02.2021.

Litt om innholdet i dette nummeret:
* Støtta på Li - av Jon Tore Beitnes
* Spanskesyken og tyfus i Fet og Rælingen - av Øivind Aamodt
* Gamle revyer - artig og interessant lokalhistorie
* Skatteklage fra Andreas Hauger 1860 - av Anders Guldhaug
* KULA
* Sundstedet/ferjestedet Hennisund i Glomma - av Egil Falck
* D/S Nord 
* Bøker: 
   - Aas gård og Råsjøen - Historien om Nils og Ingeborg Fearnley - av Tom Christophersen
   - Fra omgangsskoler til nærskoler – En skolehistorie for Nes på Romerike - av Øystein Smidt
   - Sagelva 1520/2020 - 500 år siden første oppgangssag - av Steinar Bunæs
* Jordbrukskulturen i Skandinavia 800 f.Kr. – 1000 e.Kr. - av Hans Martin Bjerke (se vedlegg nedenfor)
* Årsmøte og pandemi i året 2020
* Enkefeber på Rakkestad i Store Nes, fra «Romerikstun 1975» - av Erling Østerud
* Bestefars fortellinger - av Bjørn Sandberg
* Forpleiningskontrakt - av Aud Siri Hønsen Huseby
* Glimt fra krigen og okkupasjonen - fortalt til Nils Skagestads barnebarn
* Og litt mer … 😊