Skytilen nr. 2 - 2019

Skytilen nr. 2 - 2019

Publisert av RH Nettredaktør den 03.06.19. Oppdatert 26.08.22.

Romerike Historielags medlemsblad er nå sendt ut til medlemmene, og har som vanlig mye godt stoff å by på. Det er mange interessante historier fra Romerike opp gjennom tidene, og mye skjer fortsatt. Og velkommen til årsmøtet i Gjerdrum Misjonshus onsdag 5. juni!

Skytilen nr. 2 - 2019  Skytilen nr. 2 - 2019 - Årsmøte

Av innholdet kan nevnes:
* Tradisjoner rundt Sankthans-feiringa – av Åse Killerud
* Digitalisering av kulturarven
* En digital fremtid med Digitale Eidsvoll – av Bjørn Hytjanstorp
* Duvald Johannesen, den siste beboeren i Sørlistua under Søgard Sandum i Gjerdrum – av Vidar Hansen
* Bergmannen, yrke og utdanning – av Marit Brodshaug Sveen
* Liv og Erling Westli, med fiolinen som levebrød – av Aage Wiik
* Det frivillige kulturminnevernet på Romerike – av Eva Marie Gran
* Bakkeplaneringens tidsalder i Gjerdrum – av Tor Laache
* Turer til Sachsen (i 2019) og Tsjekkia (i 2020)
* Og litt mer...

VELKOMMEN TIL ROMERIKE HISTORIELAGS ÅRSMØTE ONSDAG 5. JUNI I GJERDRUM MISJONSHUS! 
Gjerdrum Historielag er vertskap.
 

Les hele Skytilen nr. 2 - 2019 i PDF-filen nedenfor.

Hvis du vil få Skytilen tilsendt, meld deg inn i ett av de 17 lokale historielagene på Romerike. Se lokallagsoversikt