Skytilen nr. 2 – 2024

Skytilen nr. 2 – 2024

Her er vårnummeret av Skytilen. Medlemsbladet er sendt ut, både digitalt og i papirutgave, og som vanlig er det mye interessant stoff på de 28 sidene. God vår! 🌻🌷🌼

Forsidebildet: Etter hvert som det kom biler, kom også drosjene, og ordningen med skysstasjoner forsvant helt. Bildet på forsiden av Skytilen er av drosjesjåfør Bernt Julius Ødeby, født på Søndre Ødeby på Enebakkneset i 1873, og kona Helga Martinsdatter, født 1867 i Bærum. De fikk tre barn, og bodde litt forskjellige steder i Fet. Foto: Eivind Wahl

Om innholdet i dette bladet:

* Lederens spalte

* Årsmøte – 6. juni 2024 kl. 18 i Husebylåven

* Gamle Hvam restaureringen – av Trine Grønn Iversen

* Gløtt i hundre år gamle papirer etter pensjonsstyret i Fet – av Edel Aavik

* Utsatte barn fra Kristiania til forpleining på landet – av Mette Tandberg

* Husk markeringen av utvandringen i 2025

* Mer om telegram – av Dagfinn Lunder

* En skysskaffer og en drosjesjåfør med kone – av Bente Arnesen

* Fra en sommertur til Eidskog – av Lillian Mobæk

* En hendelse ved grensen i 1941 – av Bjørn Holtbråten

* «Et par fattige omløbende ægtefolk» - av Bente Arnesen

* Gårdsdrift og husholdning 1941-1944 – av Tor Laache

* Årsmøte i Romerike Historielag 2024

 

Les hele Skytilen nr. 2 - 2024 her