Skytilen nr. 2 – 2021

Skytilen nr. 2 – 2021

Publisert av RH Nettredaktør den 28.08.21. Oppdatert 25.08.22.

Nytt nummer av Skytilen, Romerike Historielags medlemsblad 39. årgang, er nå sendt ut til medlemmene. I papirformat til dem som ønsker det, og digitalt til de øvrige. Med mye interessant og godt lesestoff på de 32 sidene. 

Litt om innholdet:
* Gamle Hvam trenger sårt restaurering - av Tom O. Halvorsen
* Trandumskogen rasert - fra RB.no/Nina Skyrud
* Lokalhistoriewiki og historielagene - av Marianne Wiig
* Å flytte et museum. Hurdal Historielags samlinger er på flyttefot - av Sigrid Bernhardt
* De gamle hagene på Huseby gård i Skedsmokorset - av Elin Bjørge Løken
* Nedre Romerike fra sagbruk til romfart - av Steinar Bunæs
* Skogfinneforeningen er her - av Wenche Blomberg
* Vaksine har alltid vært viktig - av Arne Ingar Svindal
* Rehabiliteringen av jernbanespor i Skulerud - av Olaf Wiegels og Carl Fredrik Thorsager
* Peter Østbye - Grekeren fra Nittedal - av Erik Aaraas
* Thorer Fjeldstad - av Aud Siri Hønsen Huseby
* Daumannsmyra - av Bjørn Sandberg
* Kulturarvportalen og annen info - fra Viken fylkeskommunes nyhetsbrev 
* Årsmøtet 2021
og litt mer ...

Les Skytilen nr. 2 her