Skytilen nr. 1 - 2024

Skytilen nr. 1 - 2024

Her er årets første nummer av Skytilen. Medlemsbladet er sendt ut, både digitalt og i papirutgave, for de som vil ha det. Som vanlig er det mye interessant stoff på de 28 sidene. God lesing! 😊🌻💐 

Litt om innholdet i dette nummer:

* Lederens spalte
* Tilbakemeldinger
* MiA vil skape møteplasser - av Knut Bjørkmann
* Tilbakeblikk - av Jan Freddy Aurstad
* Bingo - av Bente Arnesen
* Overrasket prisvinner - av Knut Bjørkmann
*
Nes Turnforening 50 år
* Barfotjentene skapte nordisk fellesskap - av Knut Bjørkmann
* Hederstegn 2023
* Strømmen Værksted - 150 år siden starten - av Steinar Bunæs
* Utsatte barn fra Kristiania til forpleining på landet - av Mette Tandberg
*
70-årsjubilanter
* Gunhild og Lars Nielsen på Garsvik i Høland - av Bente Arnesen
*
og litt mer ...

Les Skytilen nr. 1 - 2024 her

Frist for stoff til neste nummer av Skytilen er 11. mars 2024.