Skytilen nr. 1 - 2022

Skytilen nr. 1 - 2022

Publisert av RH Nettredaktør den 02.04.22. Oppdatert 25.08.22.

Årets første nummer av Skytilen er nå ute hos medlemmene, enten digitalt eller i papirutgave. Mye interessant stoff som vanlig. Se også oppdatert bibliografi for Skytilen fra 1983 og framover. 


Frist for stoff til neste Skytilen er 13. april 2022.


Litt om innholdet i dette nummeret:

* Nasjonale mål for kulturminner og kulturmiljø fra Regjeringen.no
* Frivillighetens år 2022
* Norges mest produktive forfatter
* Historielagene i Romeriksparaplyen 
* Gamle Hvam restaurering
* Ny dialektbok - «Da – men itte nå»
* En slitar
* En side av historielagsarbeidet
* Romerike Historielags hederstegn i 2021
* Hvem er det som har retten til å fortelle historien?
* Eight Amcars Club
* Skogfinske kulturminner fredes
* Tre finne-historier frå Hurdal
* Søk støtte - MIN kulturminnedag
* Kurs og webinar - Muntlig historie for alle
* Frivillighetens museum
* Dialekter på Romerike  - oppfordring til dialektdugnad
* Romerike Historielags formålsparagraf
* og litt mer ...

Les Skytilen nr. 1-2022 (pdf)

Se vedlagt bibliografi for Skytilen fra første nummer i 1983 fram til i dag (pdf).