Skytilen – Romerike Historielags medlemsblad

Skytilen – Romerike Historielags medlemsblad

Publisert av RH Nettredaktør den 26.01.18. Oppdatert 25.08.22.
Første nummer av Skytilen kom ut i 1983, med Knut E. Bjørkmann som redaktør. Siden har bladet kommet jevnt og trutt med fire nummer pr. år, og 2017 var 35. årgang. Medlemsbladet har et hendig format, og mye godt stoff. Nå er det laget en oversikt over Skytilens artikler gjennom årene.

I pdf-filen nedenfor kan en se oversikt over Skytilens artikler fra 1983 – 2017.


 
Hvis en lurer på i hvilket nummer av Skytilen det sto noe om et spesielt emne, kan en nå finne det i oversikten, 
og lese det aktuelle nummeret online. De fleste nummer finnes i online-arkivet, men ikke riktig alle foreløpig.
Se http://historielag.no/Skytilen/Skytilen-arkiv/

Redaktører
Gjennom Skytilens historie har det hittil vært 8 redaktører (periode i parentes)
• Bjørkmann, Knut E.  (1983 – 1985) 
• Aamodt, Øyvind  (1985 – 1987)
• Togstad, Anne-Marit Kjos  (1987 – 1988)
• Solli, Frank Erik  (1988 – 1996)
• Bakken, Olaf S.  (1996 – 1998)
• Halvorsen, Tom O.   (1998 – 2008)
• Strømman, Eivind   (2009 – 2013)
• Andersen, Grete  (2014 –     )