Skogfinneforeningen stiftet 26. januar 2021

Skogfinneforeningen stiftet 26. januar 2021

Publisert av RH Nettredaktør den 29.04.21. Oppdatert 25.08.22.

På et digitalt møte med tolv entusiaster ble Skogfinneforeningen stiftet 26. januar i år.  Foreningen skal etter sin formålsparagraf «fremme skogfinners identitet, rettigheter og deltakelse som nasjonal minoritet, synliggjøre deres historie og kultur, arbeide for revitalisering av språk, og ellers ta opp saker som er forbundet med dette». Se www.skogfinneforeningen.no.

Bildet over er fra Skogfinneforeningens hjemmeside.

I arbeidet med å synliggjøre historie og kultur vil det åpenbart være felles interesser mellom historielag på Romerike og Skogfinneforeningen. Skogfinneforeningen vil blant annet bygge opp et bildegalleri av skogfinske plasser på hjemmesida. Her kan det sikkert være tjenlig for historielaga på Romerike å vise fram arbeid med synliggjøring av skogfinske plasser som jo fins rundt om på hele Romerike. Foreningen ønsker å markere at den skogfinske migrasjonen ikke begrenset seg til Finnskogen, men var spredt utover hele Østlandsområdet.

En hovedsak for Skogfinneforeningen fra starten av vil gjelde Norsk Skogfinsk Museum. Det er nå gitt statlig tilsagn om midler til nytt museumsbygg. Foreningen vil arbeide for at museet også får midler til en stab som kan stå for forskning, formidling og bevaring av skogfinske minner, Museet må kunne bistå med råd og dåd ved bevaring av skogfinske minner uansett om de skulle være på Romerike, Ringerike eller Hadeland. Dette vil også være viktig for historielag og fortidsminneforeninger. Foreningen håper på samarbeid til gjensidig nytte.

Foreningen har etter minimalt blestarbeid nå rundt 70 medlemmer, og flere ønskes. 

Informasjon om Skogfinneforeningen er fra Gunnvald Grønvik, kasserer i Skogfinneforeningen.