Sørum kulturpris 2019 til Gro og Asbjørn Langeland

Sørum kulturpris 2019 til Gro og Asbjørn Langeland

Publisert av RH Nettredaktør den 14.03.20. Oppdatert 26.08.22.
Blaker og Sørum Historielags årsmøte hadde en ekstra hyggelig overraskelse på lager i år. Møtet ble holdt på Meierigaarden Kro i Lørenfallet 10. mars med rundt regnet 35 medlemmer tilstede. Det dannet rammen rundt utdelingen av Sørum kulturpris 2019, som denne gang meget vel fortjent gikk til ekteparet Gro og Asbjørn Langeland.

 

Gro og Asbjørn er tildelt æresmedlemskap i Blaker og Sørum Historielag og Romerike Historielags hederstegn for sin mangeårige, omfattende og solide innsats for historielagsbevegelsen både lokalt, regionalt og nasjonalt. Ekteparet flyttet til Sørum i 1967, og Asbjørn ble valgt til Blaker og Sørum Historielags første leder i 1970, - etter sammenslutningen av Blaker og Sørum kommuner. Han hadde dette vervet i fem år. Gro ble valgt til historielagets nestleder i 2008, og hadde dette vervet frem til 2017, altså i hele ni år.

Gro og Asbjørn Langeland får Sørum kulturpris 2019

Elin Mørk fra Blaker og Sørum Historielag overrekker blomster til prisvinnerne Gro og Asbjørn Langeland.
Diplomet og maleriet ble overrakt av Jan O. Teksum, leder av avdelingen for Kultur og Frivillighet i nye Lillestrøm kommune.


Begge har vært sterkt engasjert i å sikre den skriftlige historien til Sørum kommune, og har i 20 år lagt ned et betydelig arbeide med datainnsamling og bearbeiding av tekst og bilder til Sørum bygdebok - bosettings- og næringshistorie. De har også engasjert seg i utgivelse av flere temabøker knyttet til Sørums nære og fjerne historie, som f. eks. «Glomma gjennom Sørum».

Asbjørn har vært med i Sørum-Speilets redaksjon de siste 10 årene. Samtidig har Gro vært aktiv korrekturleser og faktakontrollør. En lang rekke artikler fra deres hånd, som ble produsert for Sørum-Speilet, er senere gitt ut i boka «Før i tida. Folk, samfunn og dagligliv i Sørum» - alle med en vinkling som løfter frem Sørums identitet og er med på å skape tilhørighet.

Gro har i tillegg vært sterkt engasjert i Romeriksspillene, med en særlig oppmerksomhet rettet mot historiske Blaker Skanse. Hun har også hatt et sterkt engasjement rundt Kulturminnefondet og stiftelsen Norsk Kulturarv, og var sentral i prosessen som førte til at kvalitetsmerket «Olavsrosa» ble tildelt historielagets to eiendommer Vølneberg skole og Slora Mølle.

Historielaget gratulerer Gro og Asbjørn Langeland med prisen. Vi håper at den vil inspirere begge til å bevare kontakten og fortsatt komme med bidrag til Blaker og Sørum historielag og Sørum-Speilet, selv om de nå flytter til nabokommunen Ullensaker.


Tekst og foto: Randi Fjørstad