Rune Westengen: «Arne Ekeland og Eidsvoll»

Rune Westengen: «Arne Ekeland og Eidsvoll»

Publisert av RH Nettredaktør den 23.09.18. Oppdatert 25.08.22.

Eidsvoll Historielag har i høst gitt ut sin åttende temabok i serien «BokEidsvoll». Dette er en bok historielaget mener treffer et bredt publikum, da den omhandler en av Norges fremste kunstmalere.

Rune Westengen: Arne Ekeland og Eidsvoll. 

John Egeland skriver i sin omtale av boka:
 
Arne Ekeland ville fylt 110 år i august i år. Han vokste opp på Nygård i Eidsvoll og hadde hele sitt voksne liv der. I miljøet rundt ham bodde det arbeiderfamilier knyttet til virksomhetene i Bønsdalen. Så det virket rart og fremmed for folk i nabolaget at en i grenda valgte å slå inn på kunstnerveien. Men det måtte han, drevet av en sterk indre trang og hjulpet fram av lærere og andre som så kvalitetene og kraften i det han skapte i sin kunstneriske virksomhet.

Ekeland var en personlighet som unngikk oppmerksomhet om seg selv, og han slapp få inn på sitt atelier. Han kunne virke sky og avvisende. Men så hendte det at han åpnet opp, og mange fikk et godt møte med ham. Vi får også vite at Ekelands erklærte sympati for kommunismen kunne stå i veien for mottakelsen av hans kunst.

Dette skriver Rune Westengen godt om. Han beskriver en mann med en sterk indre kraft i et ofte isolert liv. Det kan forfatteren gjøre ved å intervjue mange som hadde et forhold til og gode møter med Ekeland, og la dem selv komme til orde.

Andre har skrevet bøker der Ekelands kunst blir analysert. Rune Westengen legger større vekt på å presentere mannen bak kunsten, men han gir også innspill til å forstå Ekelands kunst bedre.

Boka ender opp i et ønske mange deler: Arne Ekeland må få et fast galleri der kunsten hans blir vist fram. Et forslag er Mago B ved Andelva nær Eidsvollsbygningen.  
 

-----

Boka kan kjøpes i de lokale bokhandlene i Eidsvoll: Ark-Råholt og Halvorsen Libris i Sundet i tillegg til på Historielagets Hus, Skedsmo. Pris kr 390,-.