Romerike Historielags meldingsblad nr. 1 - 2019

Romerike Historielags meldingsblad nr. 1 - 2019

Publisert av RH Nettredaktør den 25.01.19. Oppdatert 25.08.22.
Romerike Historielag – paraplyorganisasjon for 17 historielag på Romerike
 
Litt om innholdet:
* Video om langhus
* Akershus fylkeskommune arbeider med ny kulturminnevernplan
* Oversikt over lokallagene
* Innspillsrunder om kulturminnepolitikken
* Hva skjer rundt omkring i historielagene? 200 arrangement registrert i 2018, send inn årets arrangement! 
* 1000-årsjubileum Eidsivatinget
* Kulturarvskolen

 

Meldingsblad nr. 1 - 2019