Romerike Historielags meldingsblad - okt. 2017

Romerike Historielags meldingsblad - okt. 2017

Publisert av RH Nettredaktør den 02.11.17. Oppdatert 25.08.22.

Det siste bladet inneholder:
Omtale av eventyrboka Anna Monrads fortellinger, som nå er kommet ut.

Info om foredragsserien tre torsdager i november kl. 18:30 på Romerike Historielags hus.
Arr. Romerike lokallag av fortidsminneforeningen og Romerike Historielag
* 9. november: Organist Øyvind Sørum spiller Bach i Skedsmo kirke (like ved), deretter «Hvordan reformasjonen forandret kirkerommene»,  foredrag ved Oddbjørn Sørmoen, kunsthistoriker, fagredaktør for bokverket Kirker i Norge.
* 16. november: «Reformasjonen i Norge - en motstandshistorie», foredrag ved Arne Bugge Amundsen, professor UiO kulturstudier og orientalske språk.
* 23. november: «Liv og lagnad på Romerike på 1500-tallet», ved Lene Skovholt, historiker, og Jan Erik Horgen, etnolog.


Ellers: Skolens kulturminnemeny, n
ye nettsider for Romerike Historielag www.historielag.no, møter, Historielagets Hus trenger restaurering, Romerikstun XXIII - den siste boka i serien om Romerikes historie, og litt mer...

Bladet lages av leder Tom Ola Halvorsen, og alle meldingsbladene finnes her. Se nyeste blad nedenfor.

Følg ellers med i kalenderen for å se aktuelle arrangementer http://historielag.no/terminliste/