Romerike Historielags årsmøte 2023 - referat

Romerike Historielags årsmøte 2023 - referat

Publisert av RH Nettredaktør den 14.06.23. Oppdatert 16.06.23.

Årsmøtet var 1. juni 2023 og ble holdt i den vakre Hvitesalen på Hurdal Verk folkehøgskole. Hurdal Historielag var vertskap.

Leder Tom Halvorsen ønsket velkommen, og deretter fortalte John Petter Stangeland, tidligere rektor ved folkehøgskolen, om Hurdal Verks lange historie og sin bok om stedet. Hurdal Historielag ved leder Sigrid Bernhardt fortalte om det nye museet på Huldrehaugen, og Arvid Garsjømoen presenterte sin dialektbok. 

  
Det var godt frammøte i den flotte Hvitesalen.

John Petter Stangeland 
John Petter Stangeland fortalte om Hurdal Verk, og viste bl.a. fram et utsøkt gammelt glass.

God kringle og kaffe ble det også, og bøkene Hurdal Verk gjennom ulike epoker 1755-2020 og Sanning treng inga banning kunne kjøpes. 

God kringle

Sigrid Bernhardt forteller om Hurdal Historielag   Valgets leder Vidar Larsen leser   
Sigrid Bernhardt fortalte om Hurdal Historielag og museet på Huldrehaugen. Vidar Larsen leste opp styrevalg.

Villy Ruud fra Nannestad synger   
Villy Ruud fra Nannestad Historielag sang ei vise til slutt.          Kveldsbilde av Hurdal Verk folkehøgskole.             (Alle foto: Lillian Mobæk)

 

Årsmøtet.
Innkalling ble godkjent. John Rognstadtangen ble valgt som møteleder, Ellen J. Lerberg som referent, og Ola Kroken, Gjerdrum og Mads Ljøgodt, Ullensaker til underskrivere av protokollen. Les alle detaljer i referatet nedenfor.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Konstituering; valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen
3. Årsberetning for 2022
4. Regnskap for 2022
5. Innkomne saker
6. Arbeidsplan for 2024
7. Kontingent og budsjett for 2024
8. Valg
9. Endring av vedtekter

Følgende ble valgt til styret:
Tom Halvorsen, Raumnes, leder.
Lene Skovholt, Rælingen, nestleder.
Eva Marie Gran, Høland, styremedlem. 
Grete Andersen, Nittedal, styremedlem.
Ellen J. Lerberg, Nannestad, styremedlem. 
Frank Solli, Skedsmo, vara.
Lillian Mobæk, Blaker og Sørum, Nannestad, Ullensaker, vara.  
Marianne Grimstad Hansen, Blaker og Sørum, vara. 

* Les hele årsmøtereferatet i PDF-filen nedenfor, samt Budsjett og regnskap 2021-2023 og Revisjonsberetning 2023.