Referat fra årsmøtet 5. juni 2019

Referat fra årsmøtet 5. juni 2019

Publisert av RH Nettredaktør den 05.07.19. Oppdatert 26.08.22.

Romerike Historielags årsmøte 2019 ble avholdt 5. juni i Gjerdrum Misjonshus. Vertskap var Gjerdrum Historielag. 67 delegater fra 15 lokallag møtte. Hederstegn til Steinar Bunæs. Gjenvalg av styret og husstyret.

Velkommen. Tor Laache, leder i Gjerdrum Historielag, ønsket alle velkommen med et utsøkt smørbrød-bord med varme karbonader, alt tilberedt av historielaget.

Så var det tid for selve årsmøtet, innledet av Romerike Historielags leder Tom Halvorsen. Ordstyrer ble Tor Laache, referent Ellen Lerberg, protokollunderskrivere Berit Schei Hagen og Jørn Amundsen.

Hederstegn. Aller først ble Steinar Bunæs fra Skedsmo Historielag tildelt Romerike Historielags hederstegn og diplom for sin store innsats, og fikk velfortjent applaus.

Steinar Bunæs får hederstegn og diplom av Tom O. Halvorsen  Fra starten av årsmøtet 2019  

Årsmøtet. Tom Halvorsen gikk gjennom årsmelding, regnskap, og arbeidsplan, som ble godkjent. Kontingenten til Romerike Historielag ble vedtatt økt fra kr 75 til kr 100. Under innkomne saker var en sak: Blaker og Sørum Historielags forslag om reduksjon av antall delegater fra store lag, som ble vedtatt. Krever vedtektsendring, og Romerike Historielags vedtekter skal revideres, klart til neste årsmøte.

Tom O. Halvorsen, Ellen Lerberg og Tor Laache

Valg. Birger Dalen, leder i valgkomitéen, fortalte at alle som var på valg i styret og husstyret tok gjenvalg. 
Styret for neste periode: Leder: Tom Halvorsen, Raumnes. Styremedlemmer: Lene Skovholt, Rælingen. Eva Marie Gran, Høland. Svein Sandnes, Blaker og Sørum. Gunnar Gravdal Nerhus, Eidsvoll. Varamedlemmer: Ellen Lerberg, Nannestad. Ragnar Birkeland, Lørenskog. Svein Olav Heggedal, Setskog. Grete Andersen, Nittedal. Valgkomitéen: Marit Busengdal, Enebakk ble nytt medlem.  

Så var det offisielle årsmøtet over. Og da var det tid for deilige kaker og mer kaffe.

Interessant foredrag. Tor Laache holdt til slutt et meget interessant foredrag om de over 300 år gamle detaljerte dagboknotatene til Gjerdrum-presten Hans Andreas Hjort (1682-1758), som skrev om masse forskjellig; økonomi og gårdsdrift, selvbiografi, reisekalender og mye mer. Alt gir et godt bilde av hvordan dagliglivet var på den tiden. Alle disse opptegnelsene ble samlet i et eget hefte til Rolf Fladbys 70-årsjubileum i 1988 via Norsk Lokalhistorisk Institutt. Heftet er til salgs på Historielagets Hus, og kan også leses i www.bokhylla.no.

Takk til Gjerdrum Historielag for et godt årsmøte!

Se innkalling til årsmøtet

Se referat fra årsmøtet nedenfor