Oppstart kulturminnevernplan 2019-2030 - Akershus

Oppstart kulturminnevernplan 2019-2030 - Akershus

Publisert av RH Nettredaktør den 05.02.18. Oppdatert 25.08.22.
Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus skal utarbeides. Fredag 16. februar inviteres kommunene i Akershus, regionale og statlige myndigheter, museer og frivillige organisasjoner til å delta i oppstart av arbeidet. 

Se invitasjon til seminaret og program for dagen i pdf-filen nedenfor. Se også informasjon på Akershus fylkeskommunes nettsider
 


Romerike Historielag er påmeldt, og Ellen Lerberg har sammenfattet innspill fra lagets styre i følgende kommentarer:

«Romerike historielag har noen innspill til regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2019–2030.
Her følger det punktvis:
• Kulturarv må integreres i skolen, både i grunnskolen og i videregående skole.
• Frivilligheten må anses av fylket som en viktig samarbeidspartner og bidragsyter i kulturminnearbeidet.
• Fylket må påse at alle kommuner har en kulturminneplan som er koordinert med andre delplaner i kommunen (areal, næring mm.).
• Fylket må påse at de kommunale kulturminneplanene er oppdatert og revideres ikke sjeldnere enn hvert femte år.
• Veksten (både innen næringsliv, samferdsel og befolkning) i Akershus nødvendiggjør et langt fastere, forpliktende og konsolidert planverk mellom de enkelte kommuner og fylkeskommunen.
• Et stadig mer mangfoldig samfunn trenger gode møteplasser.
• Viktige nettverk opprettes og administreres av fylket; bygningsvern, immaterielle kulturminner, drakt, mat, samferdsel/kommunikasjon.»