Om Skeidismogruppa

Om Skeidismogruppa

Publisert av RH Nettredaktør den 19.02.20. Oppdatert 26.08.22.
Gruppa ble dannet høsten 2016 og består av Tom Halvorsen, Thor Sørheim, Lene Skovholt, Vidar Larsen, Svein Stidahl, Elin Løken og Per M. Aarseth. Bjarne Gaup var medlem inntil han flyttet. Formålet var å sikre arealene rundt Skedsmo kirke og til Huseby gård. 
 
Dessuten ville vi lage opplegg for å informere politikere, lokalbefolkning og elever slik at de blir klar over det historiske området, og at det førte til en hensynssone/ bevaring av området.

Hva vi har jobbet med: Primært har vi jobbet med å få til en hensynssone rundt kirka, men sett området til Huseby, som også er interessant. Har utvidet området, og avtegnet grensene på kart for å få med ravinedalene ved Huseby m.m.
Vi har også sett på veger og stier og tilgang i området, og på utvikling/bruk av området. Spesielt har området foran kirka og bort til gamle Sten skole (nå menighetshuset), kalt kirkebakken, vært interessant. Vi har hatt idémyldring og skisser av mulige installasjoner/bygninger for å få fokus på historien. Langhus/skjoldrekke med opplysninger og stolpe med skilt som viser retning til kulturelle opplevelser i omegnen.
 
Hvordan vi har jobbet: Månedlige møter har gitt en god progresjon i arbeidet. Fra hvert møte har noen hatt oppgaver å forberede til neste møte, ta kontakter osv. Det er blitt kopiert gamle kart, tegnet råskisser, laget lysbildeforedrag og samlet ideer.

Hvem vi har nådd ut til: Politikere og administrative i kommunen som teknisk etat, kulturetaten, skolesektoren, rådmann og leder av utvalg, samt organisasjoner som Rotary.

Hva har vi oppnådd pr 1.1.2020: Kommunen har vedtatt utvidet hensynsone om Huseby og kirken, slik vi foreslo.

Veien videre: Det er blitt storkommune, Lillestrøm kommune, bestående av fire historielag. Gruppa sitter på mye kompetanse, som vi kanskje kan bruke på andre områder i storkommunen, samtidig som vi jobber videre med å konkretisere og realisere ideer vi har nedfelt.

 

Skedsmo kirke   Huseby gård - Bygdemuseum

Gammel vei og urskog   Gamle bildekk hører ikke hjemme her