Nytt meldingsblad fra Romerike Historielag

Publisert av Lillian Mobæk den 24.03.18.
Meldingsblad til medlemmene er sendt ut, med mye aktuell informasjon.Les bl.a. om:
- Det europeiske kulturarvåret
- Frivillighetens dag på MiA
- Oppstartseminar for «Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus»
- StyreWeb brukerkurs
- Å dokumentere frivilligheten
- Landslaget for lokalhistorie, regionallagsledermøte på Gjøvik
- Hva skjer på muséene framover

Se meldingsbladet i pdf-filen nedenfor.

Kommentarer