Nå kan du gå i sporene til tyske soldater

Nå kan du gå i sporene til tyske soldater

Publisert av RH Nettredaktør den 20.06.24.

Runni leir var i krigsårene en veldig merkbar del av livet for nesbuer. 
Her gjengis en artikkel av Kristian Brandsen i Raumnes 14.06.24. 

Med hjelp av appen Wittario har Raumnes historielag nå laget et «lokalhistorisk vandringsspill» rundt Runni leir. En tidlig junimorgen kunne man se en flokk av ungdommer gå langs fortauene i området hvor det en gang lå en massiv militærleir. Disse var ute for å lære om denne leiren som satte preg på resten av bygda i lang tid.

– Det første som skjer i Nes etter at krigen starter i Norge er at motstandsbevegelsen sprenger broa den 11. april 1940, forteller Tom O. Halvorsen fra Raumnes historielag til avisa.

Denne sprengningen fant sted to dager etter tyskerne gikk inn i Norge. Allerede seks uker senere, da tyskerne hadde Nes under kontroll, begynte de byggingen av Runni leir.

– Det var en kjempestor leir med flere brakker. En av dem strakk seg fra der skolen er nå og nesten helt bort til kirka. Den ble kalt kasino fordi den var så stor, det var også der offiserene oppholdt seg, fortsetter Halvorsen.

Med appen Wittario har Halvorsen, sammen med Raumnes historielag, laget et spill lignende Pokémon go hvor Pokémon er byttet ut med informasjon og spørsmål. Spillet har blitt laget for å gi elever, og andre, en mer aktiv måte å lære bygdehistorien.

– Appen fungerer sånn at man går fra post til post og svarer på spørsmål og den er lett å bruke, sier Halvorsen.

Runni ungdomsskole

Les hele artikkelen i vedlagte PDF-fil.