Midler til lokal kulturarvformidling til barn/unge

Midler til lokal kulturarvformidling til barn/unge

Publisert av RH Nettredaktør den 23.04.18. Oppdatert 25.08.22.
Nå kan det søkes om penger til formidlingsopplegg om lokal kulturarv for barn og/eller unge i søkerens kommune. Søk innen 20. mai. 


Informasjon om søknad og kriterier
Prosjektet Lokalhistorie i skolesekken er et samarbeid mellom Landslaget for lokalhistorie, Riksantikvaren, Museumsforbundet og Kulturvernforbundet. Som et av flere tiltak vil prosjektet dele ut midler til utvikling og gjennomføring av gode produksjoner som kan gjennomføres for skoleelever av historielag, museer og kommuner i samarbeid. Temaet for formidlingsoppleggene skal være lokalhistorie og kulturminner i den aktuelle kommunen. 

Hvem kan søke?
Vi tar imot søknader fra historielag i hele landet. Det er et krav at prosjektet gjennomføres i samarbeid med en profesjonell aktør. Dette kan være et museum, kulturenheten i en kommune eller fylkeskommune eller andre med kompetanse på formidling til barn og unge. Andre kulturvernorganisasjoner kan også stå som samarbeidspartnere. Søknader fra historielag med medlemskap i Landslaget for lokalhistorie vil bli prioritert.

Hvor mye kan det søkes om?
Det kan søkes om inntil kr 50 000.

Les mer om søknadsprosessen og se veileder for historielag på nettsidene til Landslaget for lokalhistorie