Meldingsblad nr. 5 - 2019 & god 17. mai! 🌹🌼🍧

Meldingsblad nr. 5 - 2019 & god 17. mai! 🌹🌼🍧

Publisert av RH Nettredaktør den 16.05.19. Oppdatert 26.08.22.

Bladet er sendt ut på epost til alle medlemmer med registrert epost-adresse, med mange aktuelle saker.

Av innholdet kan nevnes:
* «Trondhjemsridtet 1919» 100 ÅR, 8.- 11. juni 2019
* Om bruk av sosiale medier i frivillige organisasjoner
* Årsmøte 5. juni 2019 i Gjerdrum
* Motor & kjøretøy: motorhistoriske kjøretøy, muséer, klubber
* Hverdagen i Romerike Historielag

* Og litt mer ...

Les hele bladet i PDF-filen nedenfor.

Meldingsblad nr. 5 - 2019  God 17. mai!