LiSS-midler til Blaker og Sørum Historielag

LiSS-midler til Blaker og Sørum Historielag

Publisert av RH Nettredaktør den 19.07.18. Oppdatert 25.08.22.

Landslaget for lokalhistorie informerte tidligere i år om at historielag kunne søke om midler til lokal kulturarvformidling til barn og unge - prosjektet Lokalhistorie i skolesekken (LiSS). Blaker og Sørum Historielag sendte inn søknad, og vil nå bli tildelt kr 30 000 i støtte til sitt arbeid spesielt rettet mot barn og unge.

Tildelingen betyr svært mye, for den gir historielaget mulighet til å bringe lokalhistorien nærmere den oppvoksende generasjon, og kan på den måten bidra til å gi barn og unge tilhørighet og røtter til hjemstedet sitt.

Landslaget for lokalhistorie 

De tildelte midlene vil bli fordelt med kr 7500 på følgende fire prosjekter:

1) Kulturhistoriske omvisninger på Slora Mølle (for 7. trinn) inkl. besøk til Teknisk Museum

2) Gammeldags skoleuke, Vølneberg gamle skole (for 4. trinn)

3) Valstad café, gammeldags café- og hagemiljø på Sørumsand (for 1./2. trinn)

4) Kjenn din bygd-tur for elever som har valgfaget Levende Kulturarv (for 9./10. trinn)

Les mer om saken i pdf-filen nedenfor.