Kjeller flyplass - et levende kulturminne må bestå

Kjeller flyplass - et levende kulturminne må bestå

Publisert av RH Nettredaktør den 13.03.23.

Bildet over: I september 2022 viste to og et halvt tusen mennesker sin støtte til bevaring av Kjeller flyplass. Foto: Vidar Sandnes 

Med tillatelse gjengis brev 11.03.2023 fra Forum for kulturminnevern Lillestrøm til kommunestyrerepresentantene i Lillestrøm kommune


Kjeller flyplass må bevares som et levende kulturminne
Et luftfartøyvernsenter bestående av unike, historiske fly som faktisk kan fly, på en av verdens eldste flyplasser, vil være et sjeldent kulturminne. Norge har en av de største veteranflysamlingene i Europa samt hele det miljøet som har kunnskap om og kompetanse til å ta vare på samlingen.

Vi minner om at både staten, stiftelser og privatpersoner har gitt og fortsatt gir store beløp for at gamle fly av historisk interesse kan settes i stand til også å kunne fly i fremtiden. Slike fly er f. eks. Gloster Gladiator 423; flyet som forsvarte Norge 9. april. Flyet er tatt opp fra Vangsmjøsa og brakt til England for restaurering til flyvende tilstand. Det er bevilget 18 millioner kroner fra bl.a. staten, Thon og Sparebankstiftelsen for å få dette til.
Se lenke til nyhetsinnslag: Gloster Gladiator 423 | – trolig det viktigste norske flyet som kjempet for friheten i 1940

Et annet eksempel: 
En Spitfire skutt ned under krigen med norsk flyger. Flyet ble funnet i en garasje i Belgia og er nå til restaurering. Det ble gitt fire millioner kroner til Spitfirestiftelsen over revidert statsbudsjett 2021. Her er mer om denne flytypen: Spitfire – Store norske leksikon (snl.no)

Fortsatt mulighet for å kunne fly disse flyene er forutsetningen for at miljøet på Kjeller bevares. Det å tro at flyene kan flyttes til en annen flyplass i Østlandsområdet med operativ drift, er en avsporing. Og «døde» flymuseer har vi allerede flere av her i landet.

Et stort ansvar hviler på kommunestyrerepresentantene
Når kommunestyret 29. mars skal behandle sak 37/23 Kjeller flyplassområde – områdeutvikling med eller uten veteranflyaktivitet, påhviler det kommunestyrerepresentantene i Lillestrøm et stort ansvar. Avgjørelsen som treffes angår ikke bare Lillestrøm, og en total nedleggelse av flyaktiviteten på Kjeller vil vekke negativ oppmerksomhet langt utover Lillestrøm kommunes grenser. Påstanden om at det ikke er forsvarlig å opprettholde en svært begrenset flyaktivitet på Kjeller, er grundig tilbakevist av et kompetent og samlet fagmiljø.

Saksframlegget til kommunedirektøren inneholder flere feil. 
Her er noen av dem:
1. Lillestrøm kommune skal ikke etablere og drifte et luftfartøyvernsenter.
Et luftfartøyvernsenter på Kjeller vil i utgangspunktet ikke koste Lillestrøm kommune noe. Det veteranflymiljøet på Kjeller ber om, er muligheten til å fortsette aktiviteten som i dag. Flyene er der, flyverne, mekanikerne og bygningene er der. Kostnaden ved driften dekkes av dem som driver aktiviteten i dag. All aktivitet er innenfor de lover, forskrifter, retningslinjer og sertifikater som gjelder.

2. Et luftfartøyvernsenter vil ikke legge beslag på 210 av totalt 450 dekar.
Det vil kun kreve 20 dekar mer enn det arealet Riksantikvaren foreslår å frede.

3. Lillestrøm kommune skal ikke ha ansvar for sikkerheten og flyvirksomheten på Kjeller ved fortsatt flyvende fly etter 2026.
Det naturlige er at det inngås avtale mellom flymiljøet på Kjeller og Avinor om drift av flyplassen.

4. Rapportene som Lillestrøm kommune har bestilt opererer med sikkerhetssoner som det faglige flymiljøer på Kjeller har tilbakevist som feilaktige.
Uten at dette er omtalt i saksframlegget til kommunedirektøren.

Kulturkommune?

Lillestrøm kommune ønsker å bli årets kulturkommune 2023. Forum for kulturminnevern Lillestrøm må dessverre konstatere at saksframlegget er forstemmende svakt når det gjelder kulturminnedelen. Skal man påta seg å være en kulturkommune, må det følges opp i praksis. Ord uten handling er som kjent lite verdt.

Forum for kulturminnevern Lillestrøm (FKL)
ble stiftet 20. oktober 2020 etter oppfordring fra fellesnemnda. FKL er en paraplyorganisasjon for historielag og kulturminnevernforeninger i Lillestrøm kommune. Vi representerer 21 organisasjoner med til sammen flere tusen medlemmer.

Vennlig hilsen
Forum for kulturminnevern Lillestrøm
Turid Pettersen
leder