Juleintervju med leder Tom Ola Halvorsen 🎄😊

Juleintervju med leder Tom Ola Halvorsen 🎄😊

Publisert av RH Nettredaktør den 21.12.17. Oppdatert 25.08.22.
Lederen i Romerike Historielag har mye på hjertet, og sier at det viktigste i 2017 har vært å oppleve innsatsen i lokallagene. Eventyrboka «Anna Monrads fortellinger» viser hva man kan få til sammen, og med årets bok «Romerike i dampens tid» er historien om Romerike, fra middelalderen til 1900-tallet, godt dokumentert.- Det beste med 2017 har vært å oppleve innsatsen i lokallagene. Det nedlegges mye frivillig innsats i å bruke lokalhistorien til å ta vare på stedsidentiteten i lokalsamfunnene. Romerike er under stort  utbyggingspress og ting skjer fort. Det er gledelig å se at historielagene er høringsinstanser i utbyggingssaker rundt om i kommunene og mange er involvert både i museumsdrift og den kulturelle skolesekken. Ved å gi steder identitet gjennom lokalhistorie, skapes også tilhørighet hos innbyggerne. Viktige element i samfunn som er i forandring.

Les hele intervjuet med Romerike Historielags dyktige leder i pdf-filen nedenfor. 😊