Hans Madssønn Stalsberg i Skedsmo - sagbrukskongen

Hans Madssønn Stalsberg i Skedsmo - sagbrukskongen

Publisert av RH Nettredaktør den 30.09.17. Oppdatert 25.08.22.

Per Otto Asak skriver i sin artikkel at det er ennå ingen som helt har klart å løse Hans Madssønns familieforhold. Han har tidligere gjennomgått flere artikler vedrørende Hans Madssønn, og hans intensjon med denne artikkelen er å komme med en ny vurdering som kan føre til en ny konklusjon om Hans Madssønn og hans nærmeste familie.

Han mener også at det er viktig å få slektshistorien om Hans Madssønn så riktig som mulig, siden den samme mannen fikk stor betydning for utviklingen av sagbrukene i Sagdalen på Strømmen på 1600-tallet.
Les hele artikkelen i pdf-filen nedenfor.  

Tabellen her viser eierparter etter Anders Sørum, der Hans Madssønn var en av arvingene.
Er nærmere beskrevet  i artikkelen.