Gratulerer til Tom Halvorsen med «Gjertrudprisen»

Gratulerer til Tom Halvorsen med «Gjertrudprisen»

Publisert av RH Nettredaktør den 04.02.23.

På et godt besøkt møte i Skedsmo Historielag 26. januar 2023, ble en meget overrasket Tom Halvorsen tildelt den gjeve prisen av Knut Nafstad, styremedlem i Kulturvernrådet i Akershus. 🤗👍💐


Fra Skedsmo Historielags Facebook-side:

Godt fremmøte på Skedsmo Historielags Strømmenmøte
Mer enn 60 var til stede da historielaget hadde invitert til åpent medlemsmøte i Velferden på Strømmen. Der fikk de høre om den fantastiske historien rundt Strømmens Værksted som ble grunnlagt for 150 år siden.

Under møtet ble også Romerike Historielags mangeårige leder, Tom O. Halvorsen, tildelt Gjertrudprisen for sin store innsats for vern av kulturarven. Prisen ble overrakt av Knut Nafstad fra Ullensaker Historielag, styremedlem i Kulturvernrådet i Akershus.

Foto: Frank Erik Solli

Godt frammøte på møtet

Knut Nafstad overrekker prisen til Tom Halvorsen   Vidar Larsen og Tom Halvorsen

Knut Nafstad og Tom Halvorsen  Steinar Bunæs forteller om Strømmens Værksted


Sakset fra Skedsmo Historielags søknad om tildeling av «Gjertrudprisen»:

Tom Ola Halvorsen har i mange år vært engasjert i historielagsbevegelsen, og har mottatt Romerike Historielags hederstegn for sitt virke der, og er også utnevnt til æresmedlem. Siden 2008 har Tom sittet som leder i Romerike Historielag (RH), en paraplyorganisasjon for 16 lokale historielag på Romerike, med over 3300 medlemmer.
   Tom har i alle disse åra som leder arbeidet iherdig for historielagsbevegelsen og kulturminnevernet på Romerike. Med sine kunnskaper om IT og datateknologi, har han tatt RH inn i den «nye» tida. Nåtidas verktøy bruker han på dyktig vis til å formidle kunnskap om fortida. Takket være sin kreativitet har han bragt romerikshistorie langt ut over våre rekker. Han har bidratt til at de aller fleste lokallag har tatt steget ut i den digitale verden, og oppfordrer oss alle til å synliggjøre lokalhistorie via sosiale medier. Med sin lansering av RH på bl.a. Facebook og hjemmeside, og det digitale månedlige meldingsbladet «NYTT fra Romerike Historielag» viser han hva som foregår i RH og i lokallagene. Og også innafor kulturminnevernet. Han er også en pådytter for at lagene skal lære å bruke Kulturminnekartet. Noe han også kurser i. 
   Tom er en formidler av rang og er opptatt av kommunikasjon, både medlemmene og lagene imellom. Inkluderende og støttende når store og krevende oppgaver møter lokallagene. Han har en stor evne til å engasjere de rundt seg, og delegere de oppgavene som RH til enhver tid står overfor. 
Skedsmo Historielag
v/leder Vidar LarsenFormålet med prisen er å uttrykke anerkjennelse av forvaltere av materielle eller immaterielle kulturminner, og for den verdifulle omsorg og det arbeid som er lagt i kulturminnet, samt å stimulere andre forvaltere av materielle og immaterielle kulturminner til pietetsfullt å verne om og videreføre kulturarven.

Forslag til kandidater innhentes gjennom Kulturvernrådets medlemmer, MiAs venneforeninger, fra uavhengige museer, gjennom de lokale historielagene og fra Fortidsminneforeningens lokalavdelinger i fylket, samt ved annonsering i lokalpressen.

Les mer om «Gjertrudprisen» her 

Prisen består av tildeling av et diplom samt kr 20.000,-. Utdelingen finner sted ved Mikkelsmess. Pristildelingen skjer i samarbeid med forslagsstiller.
Tom Halvorsen har overført prispengene til prosjektkonto i Romerike Historielag.