Godt lesestoff viktig nå - mye bra i gamle årbøker

Godt lesestoff viktig nå - mye bra i gamle årbøker

Publisert av RH Nettredaktør den 03.04.20. Oppdatert 26.08.22.
Romerike Historielag har gitt ut 23 årbøker, den første kom i 1953. Det er mange gullkorn i disse bøkene. Her er et utdrag fra den første årboka - om Ole Walstad fra Nes, som satt på Stortinget i over 30 år, var første ordfører i Nes, og en av mennene bak de etter hvert så kjente Nes kirkeruiner. Fra den andre årboka i 1956 er det et lite utdrag om Romerikske småting, med 1770-årenes skrivemåte. God lesning!

Et lite utdrag fra Årbok I, om Ole Walstad, skrevet av landbruksskolebestyrer Martin Døsen
Ole Walstad ble påsatt som gardgutt på nedre Walstad i Nes året 1799.  Han grodde fram der uten regelmessig undervisning i lesing og skriving i oppveksten. Først som voksen kar og gift mann fløtta han inn i skolestua med penn og blekk. Hans lærer hette G. Krogh. Det var ingen alminnelig pedagog med timeplan på veggen. Eleven gikk heller itte i den alminnelige rute. De dro godt sammen. Etter en stutt grotid spratt Walstad ut som journalist. 
Ole Walstad 
I de år våknet en nasjonal bevegelse opp i landet. Walstad gikk inn i den med tro og pågangsmot.  Han skrev under merket: Ola Nordmann i Statsborgeren, et frittalende organ som utkom i de år. I 1830-åra redigerte Henrik Wergeland avisen. Det fløy nok da mange røde stubber ut fra nedre Walstad. Mange gubber grå rynka på nesen av den unge radikaler som gikk i beite med Henrik Wergeland og andre villstyringer. De yngre derimot sluttet opp om den uredde bonden som sto trygg i jorda med båe ben. Les mer i PDF-filen nedenfor.

 

Og et lite utdrag fra Årbok II, med Sigurd Kolsruds artikkel om Romerikske småting, skrevet i 1770-årenes skrivemåte 
Innholdet kommer fra Nordske Intelligenz-Sedeler, som utkom første gang 25. mai 1763, og var den første ordinære avis i Norge.

Efterretning fra Nedrerommerige i Agershuus Stift.

Natten til Løverdagen den 18 Jun: sistleden rejste sig et meget haardt Torden-Vejr, som opkom i Nord-Vest og drog sig til Syd-Ost. 3 forfærdelige Torden-Slag fulgte strax paa hinanden, af hvilke et slog ned paa Gaarden Hoff i Fedt Sogn. Lynilden blev antændt tæt udenfor det vestre Huus i Gaarden. 
Norske Intelligenz-Seddeler 13 juli 1774
En Lynild-Straale slog ind i anden Etage igjennom en Vindues-Karm, som ble splitted ad og splintret i mange mindre og større Stykker. Rammen saavelsom det øvrige Vindue-Træ var nesten ubeskadiget, men alt Glasset, 2 Ruder allene undtagen, var ved Luftens Tryk sprunget i utallige Stykker. 
Les mer i PDF-filen nedenfor.

Artiklene er lettere redigert for hjemmesiden.

I disse korona-tider oppfordres alle historielag til å legge ut lesestoff på sine Facebook- og hjemmesider.
Ullensaker Historielag har allerede lagt ut fint lesestoff fra boken «Rakste og skrabbslått» til Olaug Julseth Stokstad av Kåre Bogstad. Les her

 

Se oversikt over alle bøkene Romerike Historielag selger