Gamle Hvam forfaller - hjelp trengs raskt!

Gamle Hvam forfaller - hjelp trengs raskt!

Publisert av RH Nettredaktør den 04.05.21. Oppdatert 25.08.22.

Den gamle og ikoniske svalgangsbygningen på Gamle Hvam, fredet i 1921, forfaller sakte, men sikkert mer og mer for hver dag. Sjøl om en tett presenning dekker taket, og plater er slått på foran vinduer, er ikke det nok. Hva skjer? Se spørsmål fra Romerike Historielag, og svar fra Viken.

  

Svalgangsbygningen på Gamle Hvam - en av to ikoniske bygninger på Romerike
Om vi ser bort i fra kjerkebygg, så finnes det to ikoniske bygninger på Romerike. Den ene er Eidsvoldsbygningen. Carsten Ankers hjem som rommet riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814 ble grundig restaurert til 200-års jubileet i 2014. Bygningskroppen og interiørene ble tilbakeført med sikker hand til riktig tidsalder. Det ble brukt millioner på alt fra grunnarbeid til innkjøp av gjenstander som en gang hadde tilhørt Anker. Dette er en viktig bygning, med et viktig innhold!

Den andre ikoniske bygningen er Svalgangsbygningen på Gamle Hvam. (Eller gamlebygningen på Store-Hvam, som kulturhistoriker Gisle Midttun kaller den.) En stor laftet bygning med svalgang, som ble restaurert mellom 1910 og 1915. Arkitekt Arnstein Arneberg var krumtappen i restaureringsarbeidet. Ifølge Midttun, skal den være oppført av Christen Hellesen Hvam like etter 1651. Seinere har det vist seg at den er oppført på slutten av 1720-tallet, likevel er den en av de eldste profane bygningene på Romerike. 

Før restaureringen på 1920-tallet var bygningen temmelig falleferdig, og kunne fort ha blitt til ved. Heldigvis ble den tatt vare på og svalgangen tilbakeført. I dag er situasjonen igjen prekær. Det i sin tid nylagte torvtak ble for tungt for bygningskroppen, som begynte å «knele». Det er nå fjernet, og presenning dekker taket. Det vil si, nesten dekker taket. Se bildet. 

Gamle Hvam - Svalgangsbygningen. Foto: Tom Halvorsen

Det er i dag Viken fylke som eier bygningene på Hvam. Museene i Akershus har driftsansvar for bygningen. Restaureringsarbeidet som ble satt i gang i 2019, skjer i samråd med Riksantikvaren, og skal ifølge MiAs nettsted gjøres etter riktige, håndverksmessige prinsipper. Det ble i sin tid bevilget 5,5 mill. til arbeidet, et beløp som også skulle dekke restaurering av andre bygninger på tunet. Under arbeidet ser man at det trengs en mye større innsats enn beregnet for å fullrestaurere svalgangsbygningen. 

Og i 2020 skriver MiA på sitt nettsted: «Vi venter på at Viken fylkeskommune skal ta en avgjørelse på hvor mye som skal gjøres med bygningen, og på tilhørende bevilgning. Vi håper at administrasjonen anbefaler full istandsetting og at politikerne går for det og bevilger nok penger på budsjettet for 2021.» 

Dette er som sagt en ikonisk bygning på Romerike, et sted mange har gode minner fra og en bygning med ekstremt stor bevaringsverdi. Den ble fredet i 1921. Hvor lenge skal vi vente på det videre restaureringsarbeidet? Slik bygningen står nå, forfaller den sakte, men sikkert mer for hver dag. Sjøl om en tett presenning dekker taket, og plater er slått på foran vinduer, er ikke det nok. Se bildene.

Gamle Hvam - Svalgangsbygningen. Foto: Tom Halvorsen

Gamle Hvam - Svalgangsbygningen. Foto: Tom Halvorsen


Hvor er politikernes vilje til å ta tak i dette? Hva skal til for at dette arbeidet prioriteres? Hvor er fylkeskommunen i dette? At Eidsvoldsbygningen skulle tilbake til fordums prakt var det svært få spørsmål om. Det bør derfor heller ikke være noen grunn til at svalgangsbygningen på Gamle Hvam skal stå til ytterligere forfall. Historielagsbevegelsen er av de frivillige organisasjonene som søker å ivareta overføring av kunnskap om fortida. Romerike Historielag begynner å bli utålmodig, og redd for at det snart ikke er noen svalgangshistorie å videreføre.

For Romerike Historielag,
Tom O. Halvorsen, styreleder
Ellen J. Lerberg, styremedlem
26.4.2021

 

Svar 30.4.2021 fra Fylkesråd Kultur og mangfold i Viken

Til styret i Romerike Historielag
ved Ellen J. Lerberg,

Vi takker for henvendelsen om svalgangsbygningen på Gamle Hvam. Vi har løpende dialog med MiA / Gamle Hvam Museum om denne bygningen, og jeg er godt kjent med tilstanden og de store istandsettingsbehovene. Som eier har fylkeskommunen et ansvar for slike større arbeider. Vi arbeider med å finne løsninger på dette.
 
På vegne av fylkesråd for kultur og mangfold,
 
Med vennlig hilsen
Barbro Koller
Konsulent
Seksjon for politisk støtte - fylkesrådssekretariatet